Tekstualna komunikacija - chat

   
Microsoft Netmeeting
     

Za pokretanje chata (brbljaonice), kliknite na gumb Chat.

Otvorit će vam se prozor poput ovoga:

U području Message upisujete poruku koju šaljete korisniku. Poslat ćete je nakon što stisnete Enter ili kliknete na gumb. U padajućem izborniku možete odabrati korisnika kojem želite poslati poruku. Vaše poruke, kao i odgovori korisnika vidjet će se u gornjem dijelu prozora.