Provjera kvalitete na samom početku

     
     

Potrebno je obratiti pozornost na to kako se sugovornici tijekom videokonferencije vide i čuju. Za videokonferencije vrijedi jednostavno pravilo – ukupni dojam jednog od sugovornika izuzetno ovisi o uvjetima kod drugog. Zato je potrebno pokušati postići što sličnije uvjete na objema stranama (ili na više njih ako je takva priroda videokonferencije).

Prije samog „službenog” početka videokonferencije dobro je izvesti i nekoliko audio / video proba i testiranja.

Promatrajte usne i pratite govor vašeg sugovornika – jesi li međusobno usklađeni?

Pokušajte i s uobičajenom „1, 2, 3, TEST, TEST” rečenicom. Plješćite rukama ili neka to čini sugovornik – jesu li pokreti i zvuk usklađeni? Ako nisu – obratite se osobi zaduženoj za tehničku ispravnost i održavanje opreme. Dobro je da jedna takva osoba uvijek bude u blizini tijekom videokonferencije kako biste bili sigurni da će vam u slučaju problema netko pomoći riješiti uočene probleme.