Pozdravljanje i upoznavanje

     
     

Na početku videokonferencije obvezatno pozdravite sve nazočne i po mogućnosti ih predstavite. Uzmite u obzir da sugovornici na svojom zaslonima istodobno vide uglavnom samo neke od sudionika, te je stoga predstavljanje svih sudionika važno zbog mnogih razloga, a ne samo bontona.

Dobro je i istaknuti gdje se nalaze vaši sugovornici tijekom njihova predstavljanja (Primjerice: „…pozdravimo Petra u Zagrebu i Gordanu koja se nalazi u Rijeci…”).

Uobičajeni pozdravi i općeprihvaćeni način uvoda u temu videokonferencije sasvim je prihvatljiv način započinjanja.