Predavanje riječi drugom sugovorniku
na istoj ili udaljenoj lokaciji

     
     

Kada predajete riječ drugim sugovornicima, obratite pozornost na tehničke karakteristike sustava. Primjerice, ako trebate drugom sugovorniku predati mikrofon, pri predaji ga stavite na „mute”, tj. isključite prihvaćanje zvuka. Time ćete izbjeći šum, krčanje i druge smetnje u komunikaciji.

Ako ste vi dobili riječ, pričekajte trenutak nakon što ste ponovno upalili mikrofon i tek onda počnite govoriti. Tako svojim sugovornicima dajete dovoljno vremena da primijete promjenu govornika te da vam posvete potrebnu pozornost.