Završetak videokonferencije

     
     

Slično kao i na početku, prije kraja videokonferencije potrebno je zahvaliti se sudionicima sa svih lokacija na sudjelovanju. Ovaj put nije ih potrebno poimence spominjati, nego se možete zahvaliti općenito lokacijama uključenim u videokonferenciju. (Primjerice: „Hvala kolegama iz Osijeka i Sarajeva koje su nam se danas pridružile na ovoj videokonferenciji.”).

Pripazite na to da se ton i slika s vaše lokacije mogu neko vrijeme nakon završetka videokonferencije prenijeti na druge lokacije.

Obratite li pozornost na ovaj i ostale male, ovdje spomenute detalje, ostvarit ćete odličnu videokonferenciju služeći se tehnologijom na najbolji način kako biste ostvarili svoje mogućnosti te izvršili zadatke i obveze.