Zaključak

     
     

Proces komunikacije je složen, osobito govorimo li o komunikaciji Internetom. U ovom tečaju obrađeno je više različitih alata i servisa koji komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta čine dostupnom gotovo svakome.

Premda je tehnologija danas toliko uznapredovala i stvorila sve tehničke preduvjete za vrlo učinkovitu i kvalitetnu komunikaciju Internetom, uvijek na umu treba imati činjenicu da je komunikacija proces te se kao takva uvijek može poboljšavati.

Dodatnim razvojem infrastrukture, unapređenjem postojećih ili stvaranjem novih alata, procesi komunikacije i kolaboracije Internetom postajat će sve dostupniji mnogim korisnicima. To treba zapamtiti. Svladavanjem osnova rada u pojedinim alatima i samostalnim istraživanjem mogućnosti, postići ćete još veću prilagodljivost, ekonomičnost i iskoristivost raspoloživih alata i servisa.

Logično je upitati se koje je alate i servise preporučljivo rabiti. Na to pitanje nema jednoznačnog i jednostavnog odgovora jer odabir alata i servisa određuju uvjeti i potrebe njihove uporabe.

No, neke općenite napomene uvijek vrijede. Primjerice, ako imate vezu niske propusnosti - sigurno nećete koristiti videokonferencijski pristup. Ako je veza srednje propusnosti, možete se odlučiti za audio komunikaciju, a u slučajevima niske propusnosti veze (ili ako nemate potrebnu opremu za drugi oblik komunikacije), tekstna komunikacija uvijek je kvalitetan i siguran izbor.

Na stabilnost i podršku alata od strane proizvođača posebice treba obratiti pozornost. Preporučuje se da birate alate iza kojih stoje ili velike i pouzdane tvrtke i/ili velika baza korisnika: preporuča se uporaba MSN Messengera ili Yahoo! Messengera jer Microsoft i Yahoo! zajedno rade na ujedinjenju baze svojih korisnika i usklađenosti alata. Posebnu pozornost treba obratiti na Microsoft NetMeeting. Dolaskom novoga operacijskog sustava Windows Vista (početkom 2007. godine), NetMeeting više neće postojati kao alat pod tim imenom, nego će imati odgovarajuću zamjenu u novom alatu.

I da zaključimo. Alati i servisi samo su mali dio priče o uspješnoj komunikaciji i kolaboraciji putem Interneta. Ostatak je u idejama i načinima primjene tih tehnologija te stalnoj potrebi da usavršavamo svoje komunikacijske vještine.

U ovom ste tečaju dobili uvid u osnove komunikacije, pregled različitih web servisa i alata te videokonferencija kao sredstava za komunikaciju i kolaboraciju. Nadamo se da smo vas potaknuli da se upustite u istraživanje i dodatno učenje te, napokon, i primjenu ovih tehnologija u svojim okruženjima.