Ocjenjivanje zadataka  

   

 

     

Zadatak 1.

Prvi zadatak odnosi se na prva četiri poglavlja tečaja u okviru kojeg polaznici trebaju obraditi najmanje dva web servisa za komunikaciju te dati svoj osvrt.

  • tehnika: za svaki navedeni web servis polazniku se dodjeljuje najviše 5 bodova.
    Od toga opisane osnovne (minimalne) funkcije web servisa polazniku donose 2 boda, a za svaku dodatno opisanu funkciju (slanje datoteka, postavke prikaza, avatari i ostale osobne postavke) web servisa polaznik dobiva još po jedan bod.

  • osvrt: za svaki navedeni web servis polazniku se dodjeljuje najviše 5 bodova.
    Budući da je riječ o komunikacijskim alatima putem Interneta polaznici mogu opisati jednu od dvije stvari: komuniciranje i tehniku. Bilo koji od ta dva opisa nosi po 5 bodova.

Prvi zadatak nosi sveukupno 20 bodova.

Zadatak 2.

Drugi zadatak odnosi se na peto i šesto poglavlje. U okviru ovog zadatka polaznici trebaju opisati iskustva i načine uporabe bar dva alata za komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta koje su upoznali kroz tečaj. Uz to je potrebno opisati načine i mogućnosti uporabe videokonferencijske tehnologije.

Videokonferencija
Opis videokonferencijske tehnologije donosi 4 boda. Navođenje primjera upotrebe videokonferencijske tehnologije s osvrtom donosi još 6 bodova.

Alati za komunikaciju i kolaboraciju putem Interneta
Opis rada svakog pojedinog alata donosi 5 bodova, od čega 2 boda nosi opis osnovnih (minimalnih) funkcija, a još po 1 bod opis svake dodatne funkcije (video razgovor, postavke, zabavne animacije, slanje datoteka...).
Osvrt na svaki opisani alat donosi 5 bodova. Osvrt na oba alata može biti napisan i kao usporedba dvaju alata pri čemu on nosi 10 bodova.

Drugi zadatak nosi sveukupno 30 bodova.

Važno je naglasiti polaznicima da je kod svakog alata bitno istražiti funkcije programa. Nije dovoljno izmijeniti nekoliko riječi sa sugovornikom, već postići konkretnu komunikaciju. Polaznici tečaja bi trebali pokazati naprednije znanje korištenja komunikacijskih alata od prosječnih korisnika računala i Interneta.

Osim ova dva zadatka polaznici trebaju riješiti i završni ispit znanja koji nosi 50 bodova.
U konačnici sveukupan broj bodova koji polaznik može ostvariti na tečaju iznosi 100 bodova. Ako polaznik ostvari najmanje 50 bodova, od čega minimalno 25 na završnom ispitu znanja i minimalno 25 na oba zadatka zajedno, smatra se da je uspješno završio tečaj.