Sigurnost u praksi

Prijašnje cjeline učile su vas najvažnijem - kako ispravno razmišljati o sigurnosti. Nema zaštite koja vas može spasiti čak i od najmanjeg propusta. Koliko god brava na vratima bila kvalitetna, omogućava svojem vlasniku da je otvori. Znati kada to činite za sebe, a kada na taj način ugrožavate svoju sigurnost znanje je koje vas najbolje štiti.

Dečki u uniformi

Iako je razumijevanje sigurnosti najvažnije, montažu brave i čuvanje vaših vrata ipak je najbolje prepustiti stručnjacima. Srećom, svi su oni dovoljno dugo prisutni i razumiju nas.

Da bi dečki dobro obavljali svoj posao, moramo im to omogućiti. Ne treba im puno, ali bez naše suradnje gotovo su nemoćni. Ipak,  mi ih zapošljavamo jer se, za razliku od onih od kojih nas štite, pokoravaju se našim željama.