Osnovne naredbe

Igra skrivača

     
 

Ponekad ćete poželjeti nakratko sakriti kornjaču - ne zato da biste je poslije tražili, nego da bolje vidite crtež.
Sakrivanje kornjače je vrlo jednostavno, a još jednostavnije ju je poslije pokazati - srećom, naša kornjača Tina nema naviku da se negdje izgubi.

Primjer 9. Tko se nije skrio

Da biste kornjaču mogli sakriti i pokazati, potrebne su vam još dvije naredbe. Prisjetite se kako se na engleskom kaže sakriti i pokazati.

Pokaži mi rješenje.
 

U ovoj cjelini naučit ćete kako sakriti i pokazati kornjaču te kako je vratiti njezinoj kući. Naravno, da bi vam bilo zabavnije, sve nove naredbe spojit ćemo sa starima. Tako ćete već moći voditi lijep razgovor s Tinom.