Osnovne naredbe

Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

     
 

Sad je vrijeme da naučene naredbe primijenite na rješavanje zadataka. Najprije ćemo crtati geometrijske likove, a onda različite crteže.

J Šalabahter:

  • FD 100 - pomak naprijed za 100 koraka
  • BK 50 - pomak natrag za 50 koraka
  • RT 60 - zakretanje udesno za 60°
  • LT 120 - zakretanje ulijevo za 120°
  • CS - brisanje crteža
  • ST - pokazivanje kornjače
  • HT - sakrivanje kornjače
  • HOME - povratak kornjače kući
  • završetak naredbe - pritisak na tipku Enter