Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

Crtanje pravilnih mnogokuta

     
 

Pravilnim mnogokutima zajednički nazivamo geometrijske likove koji imaju jednake duljine stranica i jednake veličine unutarnjih kutova. Mnoge od njih već odavno poznajete. Koji su to likovi?

Znate li Tini objasniti kako da ih nacrta?

Primjer 13. Kvadrat

Nacrtajte kvadrat sa stranicom 100.
Prisjetimo se - kvadrat je četverokut kojemu su sve stranice jednakih duljina i svi kutovi pravi. Pravi kut ima veličinu 90°.

Naša je kornjača Tina vrlo pristojna i uredna pa voli završiti crtež na mjestu na kojem je počela crtati. Dakle, ne zaboravite na kraju crtanja kornjaču dovesti ponovno u početnu točku i okrenuti je tako da "gleda" prema gore (prema gornjem rubu prostora za crtanje).
Ta će nam Tinina urednost dobro doći kad počnemo crtati složenije crteže.


Kornjača s nacrtanim kvadratom stranice 100

Razmislite koje su vam naredbe potrebne za crtanje kvadrata, pa ih isprobajte u Tininom igralištu - na dnu stranice.
Rješenje zapišite u bilježnicu ili u neki program za pisanje, pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 14. Jednakostraničan trokut

Nacrtajte jednakostraničan trokut sa stranicom 50.
Prisjetimo se - jednakostraničan trokut je trokut kojemu su sve stranice jednakih duljina i svi kutovi jednaki 60°.
Na kraju crtanja Tina treba biti ponovno u početnoj točki i "gledati" prema gore (prema gornjem rubu prostora za crtanje).


Jednakostraničan trokut stranice 50

Razmislite koje su vam naredbe potrebne za crtanje jednakostraničnog trokuta, pa ih isprobajte u Tininom igralištu - na dnu stranice.
Rješenje zapišite u bilježnicu ili u neki program za pisanje, pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 15. Pravilan šesterokut

Napišite niz naredbi kojima ćete nacrtati pravilan šesterokut sa stranicom 40.


Pravilan šesterokut

Isprobajte svoje rješenje u Tininom igralištu - na dnu stranice. Rješenje zapišite, pa onda usporedite s našim rješenjem.

Razmislite - kako se mijenja veličina kuta za koji zakrećemo kornjaču, ako se broj stranica mnogokuta povećava?
Pomnožite veličinu tog kuta s brojem stranica - koji se broj pojavljuje?
Kako bismo izračunali veličinu kuta ako znamo broj stranica?
Pokaži mi rješenje.