Primjeri i zadaci za vježbu drugog poglavlja

Crtanje različitih likova

     
 

Vrlo ste brzo kornjaču Tinu naučili crtati pravilne mnogokute, a što ako lik nema jednake stranice? Mislite li da je to teško nacrtati?

Primjer 16. Pravokutnik

Zadajte Tini niz naredbi tako da nacrta pravokutnik sa stranicama 40 i 60.Pravokutnik

Razmislite koje su vam naredbe potrebne, pa ih isprobajte u Tininom igralištu - na dnu stranice.
Rješenje zapišite u bilježnicu ili u program za pisanje,  pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 17. Kućica

Zadajte Tini niz naredbi tako da nacrta kućicu kao na slici. Sve su crte dugačke 50.


Kućica

Razmislite koje su vam naredbe potrebne, pa ih isprobajte u Tininom igralištu - na dnu stranice.
Rješenje zapišite u bilježnicu  ili u program za pisanje,  pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 18. Pravokutan trokut

Pravokutan trokut je trokut kojemu su dvije stranice okomite. Njih zovemo katete, a treću, najdulju stranicu, hipotenuza.
Nacrtajte pravokutan trokut s katetama duljine 40 i 80.


Pravokutan trokut


Isprobajte svoje rješenje u Tininom igralištu, na dnu stranice. Rješenje zapišite u bilježnicu ili u program za pisanje,  pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 19. Zrakasta zvijezda

Nacrtajte zrakastu zvijezdu sa šest krakova duljine 50.


Zrakasta zvijezda

Isprobajte svoje rješenje u Tininom igralištu. Rješenje zapišite u bilježnicu ili u program za pisanje, pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.

Primjer 20. Stepenice

Nacrtajte stepenice kao na slici.


Stepenice

Isprobajte svoje rješenje u Tininom igralištu. Rješenje zapišite u bilježnicu ili u program za pisanje,  pa onda usporedite s našim rješenjem.
Pokaži mi rješenje.