Digitalni nastavni materijali za primjenu u nastavi nastali u projektu ICT Curricula. Cilj primjene ovih materijala je podizanje digitalnih kompetencija kod učenika na sadržajima iz hrvatskog jezika.