Zadatak 7


kemsijska olovkaZadatak 7

U svom tečaju u Moodle-u napravite sljedeće:

  • Dodajte na tečaj sve polaznike iz kruga polaznika tečaja koji upravo pohađate.
  • Promijenite uloge za barem dva polaznika koja ste dodali u tečaj.
  • Podijelite polaznike u dvije grupe.