Upravljanje datotekama

Sadržaj i aktivnosti šeste cjeline

U ovoj cjelini saznat ćete kako gotove nastavne materijale u digitalnom obliku možete učitati u sustav Moodle te kako s njima upravljati – po potrebi ih promijeniti, premjestiti, brisati ili spremiti na svoje računalo. Upoznat ćete se i s alatima koji omogućavaju unos nastavnih sadržaja direktno u sučelju Moodle-a; alat za izradu html datoteka te alat Lekcija i Knjiga.

Meta mala

Ciljevi šeste cjeline

Nakon ove cjeline moći ćete:

  • dodati datoteku u tečaj, odrediti njezine postavke te dalje upravljati s datotekom
  • identificirati alate za izradu i prikaz sadržaja te njihove mogućnosti.

Aktivnosti drugog poglavlja

  • Pročitajte sadržaj šeste cjeline
  • Napravite Zadatak 6.
  • Sudjelujte u Aktivnostima (promišljanje, diskusija) ovog poglavlja.
CARNet Logo