Rad s polaznicima

Sadržaj i aktivnosti sedme cjeline

Nakon što ste izradili cjelokupan sadržaj vašeg tečaja, prije no što započnete s njegovim prvim izvođenjem, u tečaj je potrebno dodati polaznike.

U cjelini koja je pred vama upoznat ćete se s alatima pomoću kojih ćete upisati polaznike te odrediti prava pristupa pojedinim sadržajima. Također ćete se upoznati s mogućnostima praćenja rada polaznika tijekom tečaja.

Meta mala

Ciljevi sedme cjeline

Nakon ove cjeline moći ćete:

  • prepoznati alate za upravljanje polaznicima,
  • dodavati polaznike u svoj tečaj,
  • definirati uloge polaznika u svom tečaju,
  • pratiti rad polaznika i posjećenost pojedinih stranica u tečaju.

Aktivnosti sedmog poglavlja

  • Pročitajte sadržaj sedme cjeline.
  • Pogledajte video zapis.
  • Sudjelujte u aktivnostima ove cjeline (promišljanje i vježbe).
  • Napravite Zadatak 7.
CARNet Logo