CSS svojstva

Svojstva fonta

Svojstva fonta obuhvaćaju oblikovanje pojedinih znakova u tekstu. To su, vjerojatno, najčešće upotrebljavana svojstva, jer se bez obzira na dizajn i namjenu stranice tekst zasigurno nalazi na većini od njih.

font-family

Ovo svojstvo sugerira pregledniku kojim fontom će se prikazivati tekst u dokumentu. Problem nastaje ako korisnik na računalu nema instaliran potreban font. CSS definira pet generičkih obitelji fontova – serif, sans-serif, cursive, monospace i fantasy iz kojih preglednik bira font koji će upotrijebiti. Pri definiranju možemo koristiti neke od njih:

body {
  font-family: monospace;
}

ili, što je preporučljivo, možemo koristiti stvarna imena fontova:

body {
  font-family: "Courier New", Courier,
               monospace;

}

U ovom će slučaju preglednik prvo pokušati prikazati tekst fontom Courier New, a ako njega nema, onda fontom Courier i tek onda, ako prva dva fonta nisu instalirana, prikazati će tekst fontom iz obitelji monospace.

  • Preporučljivo je upotrebljavati samo fontove koje možemo očekivati na većini računala, odnosno operacijskih sustava. To su tzv. web safe fontovi.
  • Pozivamo vas da pretraživanjem weba ustanovite možete li očekivati da će svi posjetitelji vaših stranica imati na računalu font koji ste vi zamislili na stranicama ili ne, tj. je li font koji namjeravate upotrebljavati web safe

font-weight

Svojstvo koje definira debljinu znakova. Može poprimiti sljedeće vrijednosti: normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vrijednost bolder daje uočljivo deblje znakove od debljine postavljene za taj element (ako je znakove moguće još podebljati), a vrijednost lighter tanje od inače postavljene vrijednosti.

Najčešće se koriste vrijednosti normal i bold. Bolder, lighter i brojčane definicije debljine fonta nisu sigurne za korištenje jer ih preglednici različito prikazuju i ovise o fontovima instaliranim na računalu posjetitelja – najčešće do 500 za normalne, a 600, 700, 800 i 900 za deblje fontove.

font-size

Definira veličinu fonta. Može poprimiti bilo koju definiranu vrijednost veličine (12px, 10pt, 2em...) ili neku od ključnih riječi (xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large). Budući da se svojstvo nasljeđuje, možemo pisati sljedeće:

body {
  font-size: 10pt;
}
p {
  font-size: 150%;
}

U ovom primjeru paragraf nasljeđuje veličinu definiranu selektorom body, pa bi tekst u paragrafu bio prikazan fontom veličine 15pt.

  • Stvarna veličina znakova u pregledniku ovisi i o veličini prikaza koju je izabrao korisnik (tj. o zumiranju, jednostavno dostupno kombinacijom ctrl+mišji kotačić).

font-style

Sugerira pregledniku da prikaže tekst kao normal ili kao italic. Postoji još i vrijednost oblique, ali nju preglednici prikazuju isto kao italic.

font-variant

Može poprimiti vrijednosti normal ili small-caps. Korištenjem small-caps dobije se efekt teksta pisanog velikim slovima, ali fontovima različitih veličina. Primjerice, u sljedećoj su rečenici prva slova svih riječi pisana velikim slovima:

p {
  font-variant: small-caps;
}
<p>Lorem Ipsum Dolor Sit Amet</p>

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Skraćeni selektor – font

Sva se ova svojstva mogu navesti preko skraćenog svojstva font na sljedeći način:

p {
  font: italic small-caps 12px Verdana,
        Helvetica, sans-serif;

}
   
CARNet