Uvod u HTML

Pravila pisanja HTML-a

     

Na kraju poglavlja sabrali smo nekoliko važnih pravila pisanja HTML-a:

 • Sve što se nalazi unutar neke oznake poprima svojstva određena tom oznakom.

 • Većina oznaka ima svoj početni dio, npr. <i>, i završni dio – </i>. Ova će oznaka, primjerice, ukositi sav tekst koji ona omeđuje (italic). U završnom dijelu oznake ispred naziva oznake stoji znak /.

 • Nije bitno pišemo li HTML oznake i atribute velikim ili malim slovima, no preporučljivo je pisati sve malim slovima.

 • Vrijednosti atributa poželjno je pisati u navodnicima.

 • Kôd cijele stranice možemo pisati i u jednom jedinom retku, nižući oznake jednu iza druge. No, bolje je pisati ih tako da kôd bude što pregledniji, jer ćemo se sigurno kasnije morati na njega vratiti i ponešto izmijeniti.

  Razmaci i prijelomi reda napisani u editoru ne vide se na web stranici prikazanoj u web pregledniku. To vrijedi i za tekst koji će biti prikazan na stranici, ali i za oznake – odluka o broju razmaka i prijeloma redaka je prepuštena autoru.

 • Oznake omeđuju sve elemente našeg dokumenta, pa tako i jedna drugu. Ako u kodu imamo dvije ili više oznaka, jedna se mora nalaziti unutar druge. Na primjer:

  <i>Ovaj tekst je ukošen, a ovaj <b>i ukošen i podebljan.</b></i>

  primjer 02

  Ispravno: <i>...<u>...</u>...</i>

  Neispravno: <i>...<u>...</i>...</u>

 • I za kraj nešto nevezano za HTML – imena HTML dokumenata smiju sadržavati isključivo znakove engleske abecede i ne smiju sadržavati sistemske znakove (*, ?, /, : i sl.), a preporučljivo je izbjegavati i razmake u imenima dokumenata. Umjesto razmaka upotrebljavajte znakove – ili _ kao u primjerima moja_stranica.htm, moja-stranica.htm.

  Uzrok ovom pravilu je činjenica da se web stranice mogu naći na različitim operacijskim sustavima, od kojih mnogi kodiraju naša slova na drugačije načine od naših.

Ako vam je ovo prvo upoznavanje s HTML-om, predlažemo da se vratite na početak poglavlja i pročitate ga još jednom.

Vjerujemo da će vam drugi pogled na isto gradivo donijeti niz novih informacija.

Inače nastavite sa sljedećom, završnom, lekcijom ovog poglavlja koja govori o povijesti HTML-a.

CARNet - puni naziv i logo