Tablice

O ovom poglavlju
Nakon upoznavanja s prethodnim poglavljima ovog tečaja na vašim se stranicama elementi nižu redom, jedan ispod drugog, a sadržaj se unutar svakog elementa prostire slijeva nadesno, sve do ruba prozora nakon čega prelaze u sljedeći red. Vrijeme je da upoznate tablice!

Ishodi učenja

Nakon ovog ćete poglavlja moći:

  • postaviti tablicu sa željenim brojem redaka i stupaca te je popuniti podacima
  • neke ćelije tablice, obično ćelije prvog retka i(li) prvog stupca, proglasiti zaglavljem i istaknuti ih u odnosu na ostale ćelije
  • spojiti nekoliko ćelija jednog retka, odnosno jednog stupca
  • namjestiti debljinu ruba tablice, odnosno ćelija
  • namjestiti razmak među ćelijama
  • namjestiti odmak sadržaja ćelije od njezinog ruba
  • poravnati sadržaj ćelije vodoravno, odnosno vertikalno
  • namjestiti širinu tablice.

Aktivnosti u ovom poglavlju

U ovom ćete poglavlju prvo pročitati kako se postavlja tablica, a nakon toga ćete sastaviti svoju prvu jednostavnu tablicu.

Slijedi čitanje poglavlja o atributima te još jedna vježba ‑ uljepšavanje napisane tablice.

CARNet - puni naziv i logo