Lektira

Djed i repa


Posijao djed repu. Izraste repa golema, pregolema.

Stade djed repu čupati iz zemlje: povuci, potegni, iščupati ne može.

Pozove djed u pomoć baku.
Baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove baka u pomoć unuku.
Unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove unuka u pomoć psića Žuću.
Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove Žućo u pomoć macu.
Maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupati ne mogu.

Pozove maca u pomoć miša.
Miš za macu, maca za Žuću, Žućo za unuku, unuka za baku, baka za djeda, djed za repu: povuci, potegni, iščupaju repu !