Komunikacijski i kolaboracijski alati

Komunikacija i kolaboracija u Moodleu

Zbog bolje interakcije među sudionicima tečaja, pri izradi online tečaja posebnu pažnju treba posvetiti osmišljavanju komunikacijskih procesa te odabiru prikladnih komunikacijskih i kolaborativnih alata u tečaju.

Primjenom odgovarajućeg oblika komunikacije u online tečaju polaznicima se omogućava stjecanje osjećaja pripadnosti grupi, polaznici dobivaju pomoć i podršku od predavača i/ili drugih polaznika pri svladavanju gradiva te povratnu informaciju o svom uspjehu na tečaju. Sve to pozitivno utječe na motivaciju polaznika pa tako i na njegovo daljnje aktivno sudjelovanje u obrazovnom procesu.

Komunikacija u online tečaju može se odvijati u sinkronom ili asinkronom obliku. Sinkroni oblici komunikacije su oni koji se odvijaju u realnom vremenu te u njima istovremeno sudjeluju svi sudionici. Videokonferencije, chat, instant messaging su oblici komunikacije tog tipa i u online tečajevima njihovo odvijanje je uglavnom unaprijed dogovoreno. Asinkroni oblici komunikacije izvode se u različito vrijeme te se baziraju na ostavljanju poruka u nekom od alata koji podržavaju takav oblik komunikacije. Forum, elektronička pošta, blog, wiki i dr., primjer su komunikacijskih alata koji omogućavaju polazniku da ih koriste u vrijeme kada to njima najviše odgovara.

U nastavku lekcije opisat ćemo najčešće korištene  komunikacijske i kolaborativne alate dostupne u Moodle-u.