O tečaju

Mogućnosti pohađanja tečaja

Pretpostavka je da svi prijavljeni polaznici žele aktivno sudjelovati u tečaju i ispuniti aktivnosti koje su uvjet za značku Moodle dizajner.

Polaznici se mogu odlučiti i na prolaženje tečaja vlastitim tempom, neovisno o rokovima. U tom slučaju ne mogu ostvariti značku, a moguća je i ograničena dostupnost mentora koji će najviše pažnje posvetiti praćenju redovnih polaznika.

Značka Moodle dizajner Značka Moodle dizajner

Značku Moodle dizajner dobit će svi polaznici tečaja koji su uspješno završili ove aktivnosti:

  • poslali najmanje jednu poruku na forum Upoznajmo se!
  • ispunili Anketu o polaznicima tečaja
  • poslali najmanje jednu poruku na forum Kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi
  • izradili osnovni tečaj pomoću Moodle-a, pri čemu su u demo tečaj uključili propisane elemente
  • ocijenili demo tečajeve svojih kolega kroz aktivnost Radionica
  • ispunili završni Upitnik zadovoljstva edukacijom.

Sve aktivnosti treba završiti u zadanim rokovima.