Print bookPrint book

O tečaju

Kroz kratki pregled tečaja i obveza polaznika saznajte što vas sve očekuje i kako možete zaraditi značku Moodle Dizajner. Sadržaj "O tečaju" je izrađen u resursu koji se naziva Knjiga (eng. Book) i sadrži više stranica. Možete ga listati pomoću strelica u gornjem i donjem dijelu stranice ili odabirom podnaslova u bloku Sadržaj.

Site: Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla"
Course: Moodle dizajner
Book: O tečaju
Printed by: Guest user
Date: Friday, 19 July 2024, 11:25 AM

Kome je tečaj namijenjen?

CARNetov masovni otvoreni online tečaj - Moodle dizajner - namijenjen je sudionicima pilot projeta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)", nastavnom osoblju osnovnih i srednjih škola, visokoškolskih i drugih obrazovnih i znanstvenih ustanova koji nisu sudionici projekta kao i drugim zainteresiranim korisnicima u Republici Hrvatskoj koji posjeduju  AAI@Edu.hr elektronički identitet i koji žele naučiti kako samostalno osmisliti i izraditi online tečaj u Moodle-u.

Postupak prijave može se pronaći ovdje

Broj prijava nije ograničen. Polaznici se mogu upisati na tečaj najkasnije tjedan dana nakon početka održavanja te pojačanom dinamikom pohađanja nadoknaditi propušteno.


Što je svrha ovog tečaja?

Očita svrha ovog tečaja s obzirom na njegov naziv je poučiti nastavnike i druge zainteresirane polaznike kako izrađivati online tečaj koristeći Moodle.

Međutim, tečaj također ima svrhu razmjene iskustava polaznika u primjeni online tečajeva u Moodle-u ali i drugih oblika e-učenja u nastavi i u drugim kontekstima. Komunikacija s mentorima i drugim polaznicima omogućit će vam umrežavanje s kolegama koje može uroditi budućom razmjenom i suradnjom u polju primjene tehnologije u poučavanju i učenju.

Treća ne manje važna svrha je omogućiti što većem broju nastavnika i drugim zainteresiranim polaznicima iskustvo e-učenja, odnosno, njegov specifičan oblik - masovni otvoreni online tečaj. Zašto je važno steći iskustvo e-učenja u ulozi polaznika? Tako će nastavnici moći bolje razumjeti proces online učenja iz perspektive polaznika što će im dati dobru podlogu za pripremu budućih iskustava e-učenja za njihove učenike, studente ili polaznike općenito.

Mogućnosti pohađanja tečaja

Pretpostavka je da svi prijavljeni polaznici žele aktivno sudjelovati u tečaju i ispuniti aktivnosti koje su uvjet za značku Moodle dizajner.

Polaznici se mogu odlučiti i na prolaženje tečaja vlastitim tempom, neovisno o rokovima. U tom slučaju ne mogu ostvariti značku, a moguća je i ograničena dostupnost mentora koji će najviše pažnje posvetiti praćenju redovnih polaznika.

Značka Moodle dizajner Značka Moodle dizajner

Značku Moodle dizajner dobit će svi polaznici tečaja koji su uspješno završili ove aktivnosti:

 • poslali najmanje jednu poruku na forum Upoznajmo se!
 • ispunili Anketu o polaznicima tečaja
 • poslali najmanje jednu poruku na forum Kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi
 • izradili osnovni tečaj pomoću Moodle-a, pri čemu su u demo tečaj uključili propisane elemente
 • ocijenili demo tečajeve svojih kolega kroz aktivnost Radionica
 • ispunili završni Upitnik zadovoljstva edukacijom.

Sve aktivnosti treba završiti u zadanim rokovima.

  Komunikacija s polaznicima tečaja i mentorom

  Komunikacija s drugim polaznicima omogućena je putem foruma u tečaju s ciljem upoznavanja, razmjene ideja i dogovora u online okruženju. Polaznici koji žele dobiti CARNetovu značku obavezni su sudjelovati u nekim diskusijama na forumima prema definiranim kriterijima.

  Mentori polaznicima tijekom pohađanja pružaju minimalnu podršku u savladavanju nastavnih sadržaja i ne sudjeluju u evaluaciji znanja. Ako je potrebno, komunikacija s mentorima može se odvijati putem foruma tečaja.

  Evaluacija ishoda učenja

  Mentori tečaja ne evaluiraju ishode učenja polaznika, već sam sustav na temelju zadanih kriterija. Dio evaluacije provode i sami polaznici kroz međusobnu evaluaciju demo tečajeva.

  Ako polaznik uspješno ostvari zadane aktivnosti, na kraju tečaja dobiva unaprijed definiranu Moodle digitalnu značku. Značka je dokaz da je polaznik online tečaja završio zadane aktivnosti i ostvario planirane ishode učenja.

  Ukoliko polaznik uspješno izradi osnovni tečaj pomoću Moodle-a prema definiranim kriterijima te ispuni ostale zadane aktivnosti, dobiva značku Moodle dizajner. Polaznici će međusobno vrednovati svoje tečajeve prema unaprijed zadanim kriterijima i uz pomoć odgovarajućeg alata.

  Kada CARNet kao organizator tečaja dodijeli polazniku značku, ona se pojavljuje u profilu polaznika unutar sustava. Polaznik značku može koristiti kao dokaz određenih znanja i vještina, prenijeti je u svoj profil na sustavu Loomen ili objaviti na drugim web stranicama. Više o značkama može se pronaći na adresi: http://openbadges.org .

  Značka Moodle dizajner  Uvjeti za značku Moodle dizajner


  Aktivnost Uvjet Rok
  Forum Upoznajmo se! najmanje jedna poruka 3.10.
  Anketa o polaznicima tečaja ispuniti anketu
  3.10.
  Odredite postavke tečaja prema uvjetima navedenim u zadatku
  10.10.
  Dodajte blokove i rječnik prema uvjetima navedenim u zadatku 10.10.
  Forum Kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi
  najmanje jedna poruka
  10.10.
  Dodajte resurse prema uvjetima navedenim u zadatku 10.10.
  Dodajte komunikacijske alate prema uvjetima navedenim u zadatku 10.10.
  Omogućite upis ostalim korisnicima na vaš tečaj prema uvjetima navedenim u zadatku
  10.10.
  Dodajte test prema uvjetima navedenim u zadatku 10.10.
  Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - Predaja radova
  prema uvjetima navedenim u zadatku
  17.10.
  Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - Procjena radova prema uvjetima navedenim u zadatku
  23.10.
  Upitnik zadovoljstva edukacijom
  ispuniti anketu 23.10.

  Međusobno ocjenjivanje polaznika

  Da biste dobili značku Moodle dizajner trebate sudjelovati u međusobnom ocjenjivanju demo tečajeva, što znači da ćete Vi ocjenjivati demo tečajeve svojih kolega, dok će oni ocjenjivati Vaš tečaj.

  Iako je ovakav način ocjenjivanja za Vas vjerojetno nov, nadamo se da će Vam to biti jednostavna i ugodna aktivnost. Sustav ocjenjivanja je osmišljen tako da Vas vodi kroz sve potrebne korake, a ako će Vam ipak biti potrebna dodatna pomoć, potražite je u forumu Pitanja i dogovori.

  Prije no što predate vlastiti demo tečaj na ocjenjivanje, provjerite sadrži li ove elemente, jer će se tečaj ocjenjivati, tj. bodovati prema ovim tvrdnjama:

  • Tečaj ima upisano puno ime i sažetak tečaja, te su oni vidljivi polaznicima u popisu tečajeva (odmah ili prelaskom na informacije o tečaju, info).
  • Tečaj sadrži najmanje jedan HTML blok s naslovom i sadržajem.
  • Tečaj sadrži Kalendar s jednim unesenim terminom.
  • Tečaj sadrži Rječnik s definiranim značenjem najmanje jednog pojma.
  • Tečaj sadrži Poveznicu i ugrađeni (embed) video na naslovnici.
  • Tečaj sadrži najmanje jednu Stranicu s umetnutom slikom.
  • Tečaj sadrži Forum s definiranim opisom i objavljenom prvom porukom.
  • Tečaj sadrži Test s uputama polaznicima za rješavanje testa kao i najmanje tri različite vrsta pitanja za provjeru znanja.

  Sustav će automatski Vašem tečaju dodijeliti ocjenjivače, Vaše kolege na tečaju, a Vi ćete također ocjenjivati tuđe tečajeve nakon što predate vlastiti tečaj. U tome će Vas voditi jednostavni upitnik u kojemu ćete definirati koji elementi od gore navedenih su sadržani u tečajevima Vaših kolega, a koji nisu. Dakle, potrebno je ocijeniti koji su elementi prisutni, a ne trebate ocjenjivati sadržaj tečaja. Pri tome računamo na Vašu objektivnost i korektnost. Za pozitivnu ocjenu tečaja potrebno je “osvojiti” najmanje 70 bodova. Ukupno možete dobiti 100 bodova za ovu aktivnost, od čega najviše 90 bodova za vlastiti tečaj, koji će Vam biti dodijeljeni na temelju procjene vaših kolega, a najviše 10 bodova za to što ćete procijeniti tuđe tečajeve.

  U nekim gore navedenim tvrdnjama sadržana su dva elementa pa se može dogoditi da tečajevi kolega koje ćete evaluirati sadrže jedan element, a drugi nedostaje. U takvim situacijama sami procijenite hoćete li taj element označiti s "da" ili "ne".

  U slučaju da je kolega kojeg ocjenjujete zaboravio omogućiti upis na tečaj i Vi mu ne možete pristupiti, preporuka je poslati poruku na forum Pitanja i dogovori. U poruci navedite problem te link i naziv spornog tečaja. Na ovaj ćete način upozoriti i mentore i vlasnika tečaja koji može na vrijeme reagirati te omogućiti samostalan upis.

  Ako želite, kolegama možete dati i povratnu informaciju u obliku teksta prema vlastitom nahođenju, iako to nije obavezno. Budući da su polaznici prijašnjih tečajeva istaknuli važnost povratne informacije, preporučujemo Vam da motivirate svoje kolege dajući im povratnu informaciju. Potičemo vas da istaknete pozitivne strane tečaja ili da kolegama date specifičnu informaciju koju niste mogli unijeti u obrazac.

  Ocjenjivanje se izvodi uz pomoć alata Radionica u kojemu će biti detaljno opisani svi koraci. Ocjenjivanje se izvodi kroz tri faze. U prvoj fazi predajete svoje radove, nakon toga ocjenjujete tečajeve Vaših kolega, a u zadnjoj fazi će Vam biti dostupne Vaše ocjene. Za uspješni završetak ove aktivnosti potrebno je proći kroz sve faze u definiranom vremenu, a također je potrebno “osvojiti” najmanje 70 bodova.

  Napominjemo da mentori ne ocjenjuju polaznike.

  Dinamika i trajanje tečaja

  Tijekom trajanja cijelog tečaja polaznici individualno savladavaju gradivo, izrađuju individualne zadatke, ali sudjeluju i u zajedničkim aktivnostima s ostalim polaznicima kao što su diskusije u forumima i međusobno vrednovanje postignuća.

  Online tečaj odvija se kroz šest tjedana, tijekom kojih polaznici mogu pristupiti tečaju i nesmetano raditi na njemu u vrijeme kada to njima najviše odgovara. Međutim, radi lakšeg kretanja kroz tečaj i efikasnijeg upravljanja učenjem, aktivnosti će biti planirane za određeni tjedan tečaja, a za neke aktivnosti će biti definirani rokovi.

  Za svladavanje gradiva, izradu zadataka te sudjelovanje u ostalim nastavnim aktivnostima pretpostavljen je angažman polaznika od šest do osam sati tjedno, ovisno o predznanju i afinitetima polaznika.

  Tijekom pohađanja online tečaja polaznici izrađuju vlastiti online tečaj, koji će im po završetku pohađanja online tečaja ostati dostupan još 2 mjeseca. U slučaju da tečaj žele koristiti i nakon ovog roka polaznici mogu napraviti sigurnosnu kopiju tečaja i tečaj izvesti u sustav koji inače koriste (primjerice sustav Loomen).

  Raspored tečaja i aktivnosti


  Tjedan

  Rok za aktivnosti

  Sadržaj

  Aktivnost

  Značka

  Aktivnosti koje traju kroz cijeli tečaj

        Forum Obavijesti  
   
    Forum Pitanja i dogovori  
  1. tjedan: Dobrodošli na tečaj
  1 3.10.
  O tečaju Forum Upoznajmo se! Značka Moodle dizajner
  3.10. Kako Moodle primijeniti u nastavi? Anketa o polaznicima tečaja Značka Moodle dizajner
  1. tjedan: Upoznajte se sa sučeljem o ulogama u Moodle-u
  1   Moodle sučelje Nadopunite korisnički profil  
    Uloge u tečaju    
  2. tjedan: Prvi koraci u izradi tečaja
  2 10.10. Kreiranje tečaja - otvaranje i postavke Odredite postavke tečaja Značka Moodle dizajner
  10.10. Blokovi Dodajte blokove i rječnik Značka Moodle dizajner
  10.10.

  Kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi
  Značka Moodle dizajner
  3. tjedan: Izradite sadržaj svog tečaja
  3 10.10. Izrada sadržaja Dodajte resurse Značka Moodle dizajner
    Zaštita autorskih prava na internetu
   
   
    Creative Commons licence    
    Univerzalni dizajn    
    Vodič kroz Moodle za nastavnike    
  4. tjedan: Uključite aktivnosti za vaše polaznike
  4 10.10. Komunikacijski i kolaboracijski alati Dodajte komunikacijske alate Značka Moodle dizajner
  10.10.   Omogućite upis ostalim korisnicima na vaš tečaj Značka Moodle dizajner
  4. tjedan: Vrednujte znanje svojih polaznika
  4 10.10. Alati za vrednovanje znanja Dodajte Test Značka Moodle dizajner

    Test Ispitajte svoje znanje Moodle-a
  5. tjedan: Upravljajte polaznicima i tečajem
  5   Rad s polaznicima    
    Upute za preuzimanje demo tečaja    
  5. tjedan: Međusbno ocjenjivanje polaznika
  5 17.10.   Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - predaja radova Značka Moodle dizajner
  23.10.   Radionica Ocjenjivanje demo tečaja - procjena radova

    Osvrti na demo tečajeve

  6. tjedan: Vaš osvrt na tečaj i što nakon tečaja
  6 23.10. Pokrenimo zajednicu korisnika Moodle-a Upitnik zadovoljstva edukacijom Značka Moodle dizajner

  Moodle mobilna aplikacija  Doznajte više o sustavu Moodle i njegovoj upotrebi


  Prikaz kalendara tečaja u kalendaru koji polaznik svakodnevno upotrebljava

  Mogućnost prilagođavanja tempa pohađanja tečaja obvezama polaznika jedna je od najvećih prednosti online tečajeva. No, da bi polaznik uspješno završio tečaj, mora poštivati neke rokove, tj. balansirati između svojih svakodnevnih obveza i obveza na tečaju. Budući da mnogi korisnici računala svoje zadatke upisuju u neki od kalendara u elektroničkom obliku, bilo bi dobro kad bi se postojećem skupu rokova mogli pridružiti još i rokovi iz tečaja.

  Postoje dva načina uključivanja kalendara:

  • preuzimanje upisanih događaja
  • uključivanje kalendara uz daljnju sinkronizaciju.

  Prednost je drugog načina da se svaki novi događaj koji se pojavi u kalendaru tečaja pojavi i u osobnom kalendaru polaznika u koji je uključen te će taj postupak biti opisan u nastavku teksta.

  Napomena: Korisnik razmake između dvaju uzastopnih sinkronizacija svog kalendara s kalendarom tečaja često ne može odrediti po vlastitoj želji, tako da katkad niti sinkronizirani kalendari nisu međusodno u skladu (na primjer, Googleov kalendar može do 8 sati kasniti s preuzimanjem promjena iz izvornog kalendara). No, mentori raspored zadataka objavljuju na početku tečaja, a eventualne promjene provode dovoljno rano da polaznik u svakom slučaju ima dovoljno vremena za odraditi zadani zadatak.

  Kopiranje adrese kalendara tečaja

  Prvi je korak prema uključivanju kalendara tečaja u vlastiti kalendar kopiranje adrese kalendara u tečaju:

  1. Klikom na naziv mjeseca otvara se kalendar u središnjem dijelu stranice.
   kalendar u bloku
  2. Ispod kalendara nalazi se gumb Izvoženje kalendara – kliknuti na njega te na sljedećoj stranici odabrati željeni kalendar i razdoblje.
   mogućnosti izvoza
  3. Klikom na gumb Prikaži URL kalendara prikazuje se adresa kalendara koju treba označiti i kopirati da bi se u sljedećem koraku mogla uvesti u neki drugi program.
   kopiranje adrese

  Stvaranje novog kalendara povezanog s kalendarom tečaja

  U nastavku je opisan uvoz u dva trenutačno najpoznatija kalendara: Microsoft Outlook i Googleov kalendar.

  Za Microsoft Outlook treba:

  1. Na kartici Datoteka treba izabrati Postavke računa, te karticu Internetski kalendari.
  2. Treba stvoriti novi kalendar, zalijepiti upravo kopiranu adresu te tipkom Dodaj prijeći na sljedeći prozor.
   Outlook - lijepljenje URL-a
  3. Na novom prozoru dovoljno je postaviti neko odgovarajuće ime kalendaru. Preporuka za frekvenciju sinkronizacije kalendara može ostati.
  4. Nakon nekoliko minuta novi će kalendar u Outlooku biti sinkroniiran s kalendarom tečaja.

  Korisnici Googleovog kalendara bez obzira na uređaj na kojem ga gledaju (osobno računalo, mobitel, tablet) mogu dodati kopirani kalendar radeći na osobnom računalu:

  1. Pod Ostali kalendari izabrati Dodajte po URL-u.
  2. Zalijepiti kopiranu adresu.
   Googleov kalendar - lijepljenje adrese
  3. Kasnije se za novi kalendar može u Postavkama kalendara promijeniti ime, a može mu se promijeniti i boja prikaza.

  U oba je slučaja korisno za svaki termin u kalendaru razmisliti koliko je potrebno vremena za izvršavanje zadatka vezanog uz njega, te postaviti automatski podsjetnik odgovarajući broj dana ili sati prije isteka termina.

  Kako biti uspješan u tečaju

  Cilj ovih savjeta je pomoći Vam da budete uspješni u ovom tečaju, tj. da postignete one ciljeve koje ste si sami postavili.

  Dobar početak je upoznati se sa sučeljem tečaja, a zatim detaljno proučiti poglavlje O tečaju koje će Vam otkriti svrhu tečaja, mogućnosti pohađanja tečaja, način komunikacije s polaznicima i mentorima, način evaluacije znanja, raspored i druge važne informacije. Na temelju tih informacija moći ćete si postaviti cilj, a kada ga postavite, odredite i način na koji ćete doći do tog cilja, kako ćete pratiti svoj napredak i kako ćete provjeriti jeste li ostvarili svoj cilj. U tome Vam mogu pomoći sljedeća pitanja:

  • Što želim naučiti/postići ovim tečajem?
  • Da li želim osvojiti značku?
  • Na koji način ću to napraviti?
  • Kada ću učiti?
  • Posjedujem li potrebno predznanje? Ako ne, kako ga mogu steći?
  • Imam li potrebne tehničke preduvjete (vezu na internet, računalo, odgovarajući web preglednik)?

  Upravljanje vremenom

  Vjerojatno imate brojne poslovne i private obveze i nije Vam lako pronaći dodatno vrijeme u Vašem zgusnutom rasporedu. U tom slučaju upravljanje vremenom je ključno za uspješno učenje.

  Dobro proučite raspored aktivnosti i rokova u tečaju. U svakom trenutku biste trebali znati koje su aktivnosti aktualne, što se od Vas u određenom trenutku očekuje i koji su rokovi za dovršavanje pojedinih aktivnosti. Tečaj je podijeljen po tjednima kako bi Vam bilo lakše snalaženje u rasporedu tečaja, a u tome će Vam pomoći i tjedna poruka mentora u forumu Obavijesti, a zatim i Raspored tečaja i kalendar.

  Usporedite raspored tečaja s kalendarom svojih obveza i planirajte vrijeme koje ćete posvetiti tečaju, kao i vlastite rokove za dovršetak aktivnosti. Unesite te rokove u vlastiti kalendar u tečaju ili u neki drugi kalendar koji koristite.

  Za svladavanje gradiva, izradu zadataka te sudjelovanje u ostalim nastavnim aktivnostima pretpostavljen je angažman polaznika od šest do osam sati tjedno, ovisno o predznanju i afinitetima polaznika. Međutim, to može biti i znatno više ili manje. Strateški rasporedite svoje vrijeme, posvetite više vremena aktivnostima koje su Vam važnije.

  Potrebna predznanja

  Potrebna predznanja za uspješno pohađanje tečaja su poznavanje rada na računalu, napredno korištenje interneta i napredno poznavanje rada nekog od alata za obradu teksta.

  Mentori na tečaju

  Darija Dasović Rakijašić
  Suzana Tomaš

  Pitanja i odgovori

  Ovdje možete pronaći često postavljana pitanja podijeljena u tri tematske grupe. Opća pitanja tiču se načina pohađanja i dinamike tečaja, ostvarivanja značke, prolaska kroz sadržaj i druga slična pitanja na koja možete nailaziti tijekom pohađanja tečaja. Tehnička pitanja bave se konkretnim problemima i nedoumicama vezanim uz alat Moodle dok bi pitanja oko izrade sadržaja trebala davati odgovore na pitanja oko korištenja resursa koje planirate ugraditi u svoj tečaj, a na koje ne znate odgovor.

  Pitanja i odgovori se stalno nadopunjavaju.

  Opća pitanja

  Što ostvarujem uspješnim završetkom ovog tečaja?

  1. Značku Moodle dizajner

  Ukoliko polaznik uspješno izradi osnovni tečaj pomoću Moodle-a prema definiranim kriterijima te ispuni ostale zadane aktivnosti, dobiva značku Moodle dizajner. Značka je nakon završetka tečaja dostupna u profilu svakog polaznika, isključivo na ovom sustavu gdje se edukacija i odvijala (https://mooc.carnet.hr). Značku je poželjno preuzeti te objaviti na nekom od javnih sustava za objavljivanje znački. Kako pogledati i preuzeti značku pogledajte u dijelu Tehnička pitanja.

  2. Polaznici koji su u projektu e-Škole ostvaruju tri (3) boda i potvrdu u CSUED-u sustavu

  Kako preuzeti potvrdu iz CSUED sustava pogledajte u dijelu Tehnička pitanja.

  Koja je moja uloga na tečaju?

  Vaša uloga na ovom tečaju je polaznik (student). Kada na redu bude zadatak izrade sadržaja u vlastitom (demo) tečaju isti ćete otvoriti prema uputama mentora te na njemu dobiti ulogu dizajnera (nastavnika).

  Kako se mogu ispisati iz tečaja?

  U bloku Postavke kliknite na “Ispiši me iz e-kolegija” i bit ćete ispisani.

  Možemo li negdje vidjeti kako napredujemo u izvršavanju aktivnosti potrebnih za dobivanje značke?

  Pomoću trake napretka (Blok Napredak u tečaju) možete vidjeti kako napredujete u ostvarivanju aktivnosti predviđenih za značku. Traka napretka dostupna je s desne strane glavnog stupca u tečaju.

  Sve aktivnosti koje sustav može automatski označiti kao dovršene nakon ispunjenja uvjeta, desno od naziva imaju isprekidanu kućicu. To su aktivnosti koje su dovršene slanjem jedne poruke na forum, ispunjavanjem ankete i slično. Njih sustav može odmah prepoznati kao dovršene. Ispunjenjem uvjeta kućica je označena kvačicom (dovršeno). Riječ je o sljedećim aktivnostima: Forum Upoznajmo se, Anekta o polaznicima tečaja, Forum kako planiram primijeniti svoj tečaj u nastavi, Radionica Ocjenjivanje demo tečajeva i Upitnik zadovoljstva edukacijom, ukupno njih pet. Drugi tip aktivnosti su one koje se izvršavaju u demo tečaju te ih sustav ne može odmah provjeriti. Ove aktivnosti ocjenjuju polaznici međusobno kroz Radionicu. Nakon ocjenjivanja Radionica će biti označena kao dovršena. Riječ je o sljedećim aktivnostima: Odredite postavke tečaja, Dodajte blokove i rječnik, Dodajte resurse, Dodajte komunikacijske alate, Omogućite upis ostalim korisnicima na vaš tečaj, Dodajte test.

  Trebam li se pridržavati predloženog rasporeda po tjednima ili aktivnosti mogu rješavati vlastitim tempom?

  Od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje u tečaju i ispunjavanje aktivnosti za značku Moodle dizajner.

  Polaznici se mogu odlučiti i na prolaženje tečaja vlastitim tempom, neovisno o rokovima. U tom slučaju ne mogu ostvariti značku, a moguća je i ograničena dostupnost mentora koji će najviše pažnje posvetiti praćenju redovnih polaznika.

  Možemo li uvidom u naše tečajeve dobiti povratnu informaciju o tome kako nam ide u izvršavanju postavljenih zadataka?

  Nije predviđeno da mentori ocjenjuju ili pristupaju Vašim demo tečajevima tijekom trajanja ovog tečaja. Ocjenjivanje aktivnosti u demo tečajevima radi se u okviru Radionice gdje polaznici međusobno ocjenjuju zadane elemente tečajeva koje im sustav dodijeli slučajnim odabirom. Ako želite, kolegama polaznicima uvijek možete omogućiti upis na Vaš tečaj te "neslužbeno" razmijeniti iskustva oko ispunjavanja aktivnosti te si na taj način međusobno pomoći. Također, u slučaju pitanja uvijek možete postaviti pitanje na forumu Pitanja i dogovori.

  Na forumu 5. tjedna pod nazivom Osvrti na demo tečajeve moći ćete, kada za to dođe vrijeme, objaviti link vlastitog tečaja te pozvati druge da se na njega upišu i objave komentare, preporuke i pohvale na forumu. Ova aktivnost nije obavezna. U komentarima je poželjno, osim pohvala koje su uvijek dobrodošle, predložiti i nešto što će polazniku, autoru tečaja, biti poticaj za poboljšanje tečaja. Moguće je okarakterizirati tečaj u nekoliko aspekata: sadržajno, tehnički (npr. dati savjet kako linkove zamijeniti hiperlinkovima, kako upotrijebiti neki drugi resurs koji će u promatranom primjeru biti korisniji, kako bolje organizirati sam sadržaj), dizajnerski (predložiti korištenje tablica u boljem prikazu niza podataka, potaknuti na dodavanje zanimljivih slika ili nekog prigodnog multimedijalnog sadržaja)…


  Tehnička pitanja

  Kako poboljšati kvalitetu video materijala u tečaju?

  Nakon što pokrenete video, u alatnoj traci odaberite ikonu HD, a potom i željenu rezoluciju, npr. 720p. Nakon odabira preglednik će zapamtiti odabranu vrijednost kvalitete, osim u slučaju brisanja kolačića (cookies) u pregledniku.

  Ako prilikom pregledavanja videa primijetite smetnje (npr. video trza ili zapinje), postoji mogućnost da brzina Vašeg internetskog pristupa nije dostatna za reproduciranje visoke kvalitete video zapisa stoga, spustite odabranu vrijednost na nižu.

  Odabir rezolucije

  Kako pisati matematičke formule u Moodle-u?

  Za umetanje matematičkih izraza unutar HTML editora postoji ikona "uređivač formula" Uređivač formula. Odabirom te ikone otvara se Uređivač formula unutar kojega možete oblikovati formule, jednadžbe, funkcije, razlomke i slično... Za detaljnije upute pogledajte ovaj video zapis:

  Na svom tečaju sam pokušala dodati korisnike, ali sada više ne mogu pristupiti vlastitom tečaju?

  Vjerojatno ste klikom na znak X pored imena vaše uloge sami sebi oduzeli ulogu nastavnika. Druga mogućnost je da ste izbrisali ili sakrili metodu putem koje su korisnici upisani na tečaj. Time ste vjerojatno i sami sebi oduzeli mogućnost pristupanja tečaju. Javite se na forum Pitanja i dogovori s opisom problema te svakako navedite ime i link vašeg tečaja.
  Greška ovakvog tipa na samom početku korištenja Moodle-a nije neobična i često se događa. Treba pripaziti da se ne briše ili ne skriva metoda putem koje su upisani korisnici (osim ako to želite namjerno napraviti). U svakom slučaju skrivanje metode je bolja varijanta od brisanja jer će njenim ponovnim otkrivanjem korisnici opet imati pristup tečaju. Kod brisanja metode svi korisnici se trajno brišu kao i njihovi unosi.

  Kako preuzeti ostvarenu značku i objaviti je na nekom drugom sustavu?

  Značka se sada prikazuje samo na sustavu https://mooc.carnet.hr jer ste je u ovom sustavu i osvojili. Preporuka je dobivenu značku prenijeti na javne sustave za objavljivanje znački kao što je Backpack backpac.openbadges.org, s obzirom da će tečaj koji ste pohađali biti dostupan ograničeno vrijeme. Nakon prijave u sustav https://mooc.carnet.hr, u padajućem izborniku pored imena i prezimena u gornjem desnom uglu sučelja, odaberite Postavke, a zatim i link Uredi značke. Prikazuje se sučelje s osvojenim značkama. Odaberite gumb Preuzmite sve, te značke pohranite lokalno na računalo.

  preuzimanje znački

  Na sustavu  backpac.openbadges.org kreirajte račun a zatim pomoću gumba Upload > Pretraži, pronađite i prenesite značke s vašeg računala u sustav Backpack. Na ovaj će način značke biti trajno pohranjene, neovisno o dostupnosti tečaja ili sustava u kojem su osvojene.Trenutno na ovaj način nije moguće značke prenijeti u vaš profil na sustav Loomen ili neki drugi Moodle sustav no, radi se na povezivanju sustava Backpack i Moodle-a koji bi to omogućio.

  Kako preuzeti uvjerenje (potvrdu) o uspješno završenoj edukaciji iz CSUED sustava?

  Nakon prijave u CSUED sustav, klikom na Vaše ime u gornjem desnom kutu ekrana i odabirom opcije ''Moj profil'' iz padajućeg izbornika, na ekranu će Vam se pojaviti popis svih završenih edukacija te prikaz dobivene značke i poveznica za preuzimanje uvjerenja za svaku pojedinu edukaciju. Klikom na "Preuzmite uvjerenje" odabrano uvjerenje će se otvoriti u novom prozoru te ćete ga moći spremiti na računalo. Pripazite, na ovaj način možete preuzeti isključivo uvjerenje dok značku Moodle dizajner preuzimate iz sustava https://mooc.carnet.hr gdje ste je i ostvarili.

  Koliko dugo će moj demo tečaj biti dostupan?

  Demo tečajevi dostupni su 2 mjeseca nakon službenog završetka tečaja. U slučaju da tečaj želite koristiti i nakon ovog roka napravite sigurnosnu kopiju tečaja i tečaj prebacite u Moodle sustav koji vam je dostupan.

  Kako mogu nastaviti koristiti svoj demo tečaj nakon završetka tečaja Moodle dizajner, a CARNetov sam korisnik i posjedujem AAI@Edu.hr elektronički identitet?

  Napravite sigurnosnu kopiju vašeg tečaja slijedeći Upute za preuzimanje demo tečaja. Na sustav https://loomen.carnet.hr prijavite se koristeći Vaš AAI@Edu.hr elektronički identitet i ispunite Zahtjev za novim tečajem. Tečaj će biti otvoren odmah i smješten u kategoriju Vaše ustanove. Sigurnosnu kopiju tečaja obnovite u novom tečaju prema uputama iz istog video zapisa. Ako želite, na sustavu Loomen možete otvoriti više novih (praznih) tečajeva koje možete nadopunjavati sadržajem te koristiti u nastavi.

  Kako mogu nastaviti koristiti svoj demo tečaj nakon završetka tečaja Moodle dizajner, a nisam CARNetov korisnik (ne posjedujem AAI@Edu.hr elektronički identitet)?

  Napravite sigurnosnu kopiju vašeg tečaja slijedeći Upute za preuzimanje demo tečaja. Tečaj možete obnoviti na nekom drugom Moodle sustavu, primjerice sustavu vaše ustanove. Ukoliko vam takav sustav nije dostupan, tečaj možete obnoviti na besplatnim Moodle sustavima koji pružaju uslugu udomljavanja tečajeva, primjerice http://www.freemoodle.org ili https://moodle.com/cloud/. Prije korištenja usluga informirajte se o uvjetima korištenja te pročitajte i ostale korisne informacije. Pripazite, vaš demo tečaj kreiran je na verziji Moodle-a 3.1. i jednostavno se može obnoviti na toj i višim verzijama Moodle-a. Za obnovu tečaja na nižim verzijama nije osigurana dovoljna razina kompatibilnosti što može uzrokovati različite poteškoće.

  Kako obavijesti s foruma dobivati na e-mail van sustava mooc.carnet.hr? Kako ukinuti pretplatu na forume?

  Da biste poruke objavljene na forumima unutar tečaja dobivali na e-mail van sustava, potrebno se pretplatiti na forum. Pretplata se može napraviti za svaki forum pojedinačno, osim za forum Obavijesti na koji su pretplaćeni svi polaznici. Moguća je i automatska pretplata na forume nakon slanja početne poruke. Poruke će stizati na e-mail s kojim ste prijavljeni na sustav mooc.carnet.hr.

  Za pretplatu na određeni forum odaberite naslov željenog foruma u tečaju, a potom u bloku Postavke odaberite link Pretplatite se na ovaj forum. Postupak ponovite na forumima za koje želite pretplatu.

  pretplati se na forum

  Za ukidanje pretplate na određeni forum odaberite naslov foruma te u bloku Postavke u tečaju odaberite link Ukini pretplatu na ovaj forum.

  ukini pretplatu na forum

  Za automatsku pretplatu na forume u Vašem profilu, klikom na padajući izbornik pored imena i prezimena u gornjem desnom uglu sučelja, odaberite Postavke > Postavke foruma.

  Profil padajući izbornik   Link na postavke foruma

  U padajućem izborniku Automatska pretplata na forum odaberite DA - kada pošaljem poruku pretplati me na tu raspravu na forumu. U istom sučelju možete podesiti i oblik obavijesti o novim poruka koje će stizati na Vaš e-mail. Na raspolaganju su opcije Pune poruke (po jedan e-mail za svaku poruku na forumu), Potpuno (jedna dnevna poruka e-pošte s punim forum porukama)ili Naslovi (jedna dnevna poruka e-pošte samo s naslovima).  Pripazite, ako odaberete opciju Pune poruke one mogu uzrokovati dobivanje velikog broja poruka na Vas e-mail. Preporučeno je odabrati Potpuno ili Naslovi kako biste obavijest o porukama  dobivali samo jednom dnevno

  U istom prozoru možete podesiti i praćenje novih poruka na forumima što vam može znatno olakšati praćenje rasprava.

  Postavke foruma u profilu

  U postavkama profila na linku Poruke možete podesiti način dobivanja poruka kada jeste odnosno niste online kao i oblik poruke e-pošte koja može biti u HTML ili tekstualnom obliku.

  Link na postavke poruka

  Za potpuno ukidanje pretplate na forume u Vasem profilu, na linku Postavke > Poruke uklonite kvačice ispod naslova e-pošta Kada sam online i Kada nisam online. Pohranite promjene. U istom prozoru možete podesiti i blokiranje obavijesti i za druge aktivnosti - privatne poruke između polaznika, obavijesti o My mailu i drugo.

  Ukidanje pretplate na forum

  Postavke uvijek možete promijeniti i prilagoditi onako kako Vam najviše odgovara.

  Pitanja vezana za izradu sadržaja

  Da li se i pod kakvim uvjetima smiju fotografije preuzete s interneta koristiti u tečaju?

  Pri korištenju fotografija i svih drugih izvora s interneta trebate provjeriti pod kojim uvjetima su ti izvori objavljeni. Svi sadržaji se automatski samim činom objave smatraju zaštićenima, ako nije navedeno drugačije, čak ako i nemaju oznaku copyrighta i tekst u kojem je navedeno da su sva prava pridržana (all rights reserved). U tom slučaju takve sadržaje smijete koristiti samo ako ste dobili dozvolu autora. Vjerojatno je ipak puno jednostavnije pronaći izvore koje smijete koristiti. U posljednje vrijeme moguće je pronaći kvalitetnih materijala pod Creative Commons licencom. Te materijale smijete koristiti, ali pod uvjetima koji su navedeni u samom materijalu. Najčešće je dovoljno navesti samo ime autora, ali nekada treba i objaviti djelo pod istom licencom, ili nije moguće napraviti nikakve promjene na djelu i dr. Na ovoj adresi možete pretraživati djela objavljena pod Creative Commons licencom: http://search.creativecommons.org/. Google i Flickr također u naprednim postavkama pretraživanja imaju mogućnost pretrage djela pod CC licencom.

  Kontakt

  Sva organizacijska i tehnička pitanja vezana za projekt "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" sudionici projekta mogu  uputiti na e-mail adresu: e-skole-edukacija@skole.hr.

  Impresum

  Autor tečaja: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

  Tečaj je nastao 2017. godine na temelju tečaja CARNet Moodle MOOC