O tečaju

Komunikacija s polaznicima tečaja i mentorom

Komunikacija s drugim polaznicima omogućena je putem foruma u tečaju s ciljem upoznavanja, razmjene ideja i dogovora u online okruženju. Polaznici koji žele dobiti CARNetovu značku obavezni su sudjelovati u nekim diskusijama na forumima prema definiranim kriterijima.

Mentori polaznicima tijekom pohađanja pružaju minimalnu podršku u savladavanju nastavnih sadržaja i ne sudjeluju u evaluaciji znanja. Ako je potrebno, komunikacija s mentorima može se odvijati putem foruma tečaja.