O tečaju

Evaluacija ishoda učenja

Mentori tečaja ne evaluiraju ishode učenja polaznika, već sam sustav na temelju zadanih kriterija. Dio evaluacije provode i sami polaznici kroz međusobnu evaluaciju demo tečajeva.

Ako polaznik uspješno ostvari zadane aktivnosti, na kraju tečaja dobiva unaprijed definiranu Moodle digitalnu značku. Značka je dokaz da je polaznik online tečaja završio zadane aktivnosti i ostvario planirane ishode učenja.

Ukoliko polaznik uspješno izradi osnovni tečaj pomoću Moodle-a prema definiranim kriterijima te ispuni ostale zadane aktivnosti, dobiva značku Moodle dizajner. Polaznici će međusobno vrednovati svoje tečajeve prema unaprijed zadanim kriterijima i uz pomoć odgovarajućeg alata.

Kada CARNet kao organizator tečaja dodijeli polazniku značku, ona se pojavljuje u profilu polaznika unutar sustava. Polaznik značku može koristiti kao dokaz određenih znanja i vještina, prenijeti je u svoj profil na sustavu Loomen ili objaviti na drugim web stranicama. Više o značkama može se pronaći na adresi: http://openbadges.org .