O tečaju

Dinamika i trajanje tečaja

Tijekom trajanja cijelog tečaja polaznici individualno savladavaju gradivo, izrađuju individualne zadatke, ali sudjeluju i u zajedničkim aktivnostima s ostalim polaznicima kao što su diskusije u forumima i međusobno vrednovanje postignuća.

Online tečaj odvija se kroz šest tjedana, tijekom kojih polaznici mogu pristupiti tečaju i nesmetano raditi na njemu u vrijeme kada to njima najviše odgovara. Međutim, radi lakšeg kretanja kroz tečaj i efikasnijeg upravljanja učenjem, aktivnosti će biti planirane za određeni tjedan tečaja, a za neke aktivnosti će biti definirani rokovi.

Za svladavanje gradiva, izradu zadataka te sudjelovanje u ostalim nastavnim aktivnostima pretpostavljen je angažman polaznika od šest do osam sati tjedno, ovisno o predznanju i afinitetima polaznika.

Tijekom pohađanja online tečaja polaznici izrađuju vlastiti online tečaj, koji će im po završetku pohađanja online tečaja ostati dostupan još 2 mjeseca. U slučaju da tečaj žele koristiti i nakon ovog roka polaznici mogu napraviti sigurnosnu kopiju tečaja i tečaj izvesti u sustav koji inače koriste (primjerice sustav Loomen).