O tečaju

Prikaz kalendara tečaja u kalendaru koji polaznik svakodnevno upotrebljava

Mogućnost prilagođavanja tempa pohađanja tečaja obvezama polaznika jedna je od najvećih prednosti online tečajeva. No, da bi polaznik uspješno završio tečaj, mora poštivati neke rokove, tj. balansirati između svojih svakodnevnih obveza i obveza na tečaju. Budući da mnogi korisnici računala svoje zadatke upisuju u neki od kalendara u elektroničkom obliku, bilo bi dobro kad bi se postojećem skupu rokova mogli pridružiti još i rokovi iz tečaja.

Postoje dva načina uključivanja kalendara:

 • preuzimanje upisanih događaja
 • uključivanje kalendara uz daljnju sinkronizaciju.

Prednost je drugog načina da se svaki novi događaj koji se pojavi u kalendaru tečaja pojavi i u osobnom kalendaru polaznika u koji je uključen te će taj postupak biti opisan u nastavku teksta.

Napomena: Korisnik razmake između dvaju uzastopnih sinkronizacija svog kalendara s kalendarom tečaja često ne može odrediti po vlastitoj želji, tako da katkad niti sinkronizirani kalendari nisu međusodno u skladu (na primjer, Googleov kalendar može do 8 sati kasniti s preuzimanjem promjena iz izvornog kalendara). No, mentori raspored zadataka objavljuju na početku tečaja, a eventualne promjene provode dovoljno rano da polaznik u svakom slučaju ima dovoljno vremena za odraditi zadani zadatak.

Kopiranje adrese kalendara tečaja

Prvi je korak prema uključivanju kalendara tečaja u vlastiti kalendar kopiranje adrese kalendara u tečaju:

 1. Klikom na naziv mjeseca otvara se kalendar u središnjem dijelu stranice.
  kalendar u bloku
 2. Ispod kalendara nalazi se gumb Izvoženje kalendara – kliknuti na njega te na sljedećoj stranici odabrati željeni kalendar i razdoblje.
  mogućnosti izvoza
 3. Klikom na gumb Prikaži URL kalendara prikazuje se adresa kalendara koju treba označiti i kopirati da bi se u sljedećem koraku mogla uvesti u neki drugi program.
  kopiranje adrese

Stvaranje novog kalendara povezanog s kalendarom tečaja

U nastavku je opisan uvoz u dva trenutačno najpoznatija kalendara: Microsoft Outlook i Googleov kalendar.

Za Microsoft Outlook treba:

 1. Na kartici Datoteka treba izabrati Postavke računa, te karticu Internetski kalendari.
 2. Treba stvoriti novi kalendar, zalijepiti upravo kopiranu adresu te tipkom Dodaj prijeći na sljedeći prozor.
  Outlook - lijepljenje URL-a
 3. Na novom prozoru dovoljno je postaviti neko odgovarajuće ime kalendaru. Preporuka za frekvenciju sinkronizacije kalendara može ostati.
 4. Nakon nekoliko minuta novi će kalendar u Outlooku biti sinkroniiran s kalendarom tečaja.

Korisnici Googleovog kalendara bez obzira na uređaj na kojem ga gledaju (osobno računalo, mobitel, tablet) mogu dodati kopirani kalendar radeći na osobnom računalu:

 1. Pod Ostali kalendari izabrati Dodajte po URL-u.
 2. Zalijepiti kopiranu adresu.
  Googleov kalendar - lijepljenje adrese
 3. Kasnije se za novi kalendar može u Postavkama kalendara promijeniti ime, a može mu se promijeniti i boja prikaza.

U oba je slučaja korisno za svaki termin u kalendaru razmisliti koliko je potrebno vremena za izvršavanje zadatka vezanog uz njega, te postaviti automatski podsjetnik odgovarajući broj dana ili sati prije isteka termina.