Komunikacijski i kolaboracijski alati

Forum

Forum je jedan od komunikacijskih alata integriranih u Moodle koji omogućava polaznicima sudjelovanje u raspravama vezanima uz određenu temu, neovisno o tome gdje se nalazili i u koje vrijeme pristupali online tečaju.

Teme na raspravama mogu biti servisnog tipa (najave, informacije, tehnički problemi) no isto tako mogu biti vezane uz nastavno gradivo.

Forum, kao i druge aktivnosti, možete dodati svakoj temi/tjednu unutar tečaja, ovisno o vašoj procjeni i potrebama tečaja.

Samo nastavnik na tečaju može otvoriti novi forum ili uređivati postojeći.

Pokaži transkript

Da bi nastavnik dodao novi forum u tečaj, potrebno je omogućiti izmjene tečaja, te odabrati  Dodajte aktivnost ili resurs unutar željene cjeline. U otvorenom izborniku odaberite aktivnost Forum, te kliknite "Dodajte".

Prilikom konfiguracije foruma obvezno je unijeti Naziv i opis foruma koji možete prikazati na naslovnici tečaja.

Također možete odabrati vrstu foruma:

  • Samo jedna rasprava sadrži jednu temu te je pogodan za kratke rasprave.
  • Opći forum je otvoreni tip foruma u kojem svaki sudionik može otvarati nove teme.
  • Oblik pitanja i odgovora zahtjeva da sudionici pošalju svoj odgovor da bi potom mogli vidjeti odgovore ostalih sudionika.
  • Svaki korisnik može započeti samo jednu raspravu - omogućava jednu novu raspravu po sudioniku, no na nju svi mogu davati svoje odgovore.
  • Forum u obliku zajedničkog bloga je tip foruma koji funkcionira kao blog

Prilikom konfiguracije možete ograničiti veličinu i broj privitaka kojeg će moći priložiti porukama.

Možete odrediti hoće li svi korisnici biti pretplatnici foruma, hoće li se razlikovati pročitane i nepročitane poruke .

Da bi spriječili primanje velikog broja poruka možete odrediti vremenski period u kojemu polaznik može poslati svoje poruke kao i maksimalan broj poruka koju polaznik može poslati u tom periodu.

Ukoliko planirate vrednovati komunikaciju unutar foruma na raspolaganju vam je i nekoliko načina ocjenjivanja: prosjek, broj ocjena, najviša ili najniža ocjena ili zbroj svih ocjena.

Odabitom Pohrani, uspješno ste dodali forum u tečaj.

Sakrij transkript