Komunikacijski i kolaboracijski alati

My mail

Za razliku od Poruka koje su namijenjene komunikaciji na razini sustava, alat My mail služi isključivo za komunikaciju polaznika istog tečaja. Iako sličan drugim e-mail alatima, ne omogućava primanje i slanje poruka izvan sustava Moodle kao ni dopisivanje s korisnicima koji nisu polaznici istog tečaja ili istih grupa, ako je u tečaju podešen rad odvojenih grupa polaznika. Alat je dostupan na razini sustava te ga nije potrebno posebno dodavati u tečaj. Alat se na mobilnim uređajima može koristiti pristupom kroz preglednik ali nije podržan na Moodle Mobilnoj aplikaciji.

Pokaži transkript

Alat My Mail dostupan je u bloku Navigacija. Klikom na padajući izbornik pored njegovog naziva prikazuje se mogućnost kreiranja poruka, pristup pretincu dolaznih poruka, porukama označenim zvjezdicom, konceptima, poslanim porukama, padajućem izborniku s popisom vaših tečajeva, odbačenim porukama, te postavkama.

Da biste kreirali novu poruku odaberite link Compose, a potom iz padajućeg izbornika i tečaj na koji se poruka odnosi te kliknite na Continue. Otvara se sučelje za kreiranje poruke. Pomoću gumba Add recipients odaberite sudionike tečaja. Odabir možete napraviti kroz filter uloge na tečaju ili pomoću prozora za pretragu. Nakon pretrage sudionike u poruku dodajete odabirući polja To, Cc ili Bcc desno od imena, a potom odabirom gumba Apply. U sučelju za kreiranje poruke unesite naslov i sadržaj. Poruci možete priložiti i datoteku sa svog računala odabirom Dodajte > Pretraži > Prenesi datoteku na poslužitelj. Tako kreiranu poruku možete odmah poslati, sačuvati u konceptima ili je odbaciti. Odabirom opcije Send, vaša poruka je poslana odabranim sudionicima.

Odabirom Inboxa pristupate sučelju s primljenim porukama koje možete naknadno uređivati kreiranjem posebnih oznaka (labels), brisati, označavati kao pročitane ili nepročitane te pretraživati.

Klikom na padajući izbornik Coruses, a potom odabirom tečaja, automatski se pozicionirate u željeni tečaj pa prilikom kreiranja poruke nećete morati ponovno odabirati tečaj.

Poruka koju izbrišete iz Inboxa automatski se prebacuje u pretinac Smeće (Trash), ali je uz pomoć gumba Restore jednostavno možete vratiti u Inbox.

Nove poruke u Inboxu automatski su istaknute. Ako to želite izbjeći i nove poruke unaprijed označiti kao pročitane, u Postavkama označite kućicu pored opcije Mark as read te pohranite promjene.

Sakrij transkript