Komunikacijski i kolaboracijski alati

Uređivanje foruma

Nastavnici imaju mogućnost i uređivati postojeći forum: premještati raspravu u druge forume, mijenjati i brisati poruke te podjeliti raspravu na više dijelova.

Pokaži transkript

Raspravu možete premjestiti iz jednog foruma u drugi. Otvorite željenu raspravu te iz padajućeg izbornika pod nazivom Premjesti ovu raspravu izaberite željenu lokaciju te odaberite gumb Premjesti. Ukoliko raspravu želite podijeliti odaberite poruku koja će biti početak nove rasprave te potom link Podijeli. Upišite naziv nove rasprave.

Sakrij transkript