Dopuni rečenice

Listići za vježbanje razumijevanja pročitanog.