Dopunske vježbe čitanja

Za učenike koji imaju poteškoća sa spajanjem slova u riječ (glasovna sinteza)