Obavijesti na razini sjedišta

Važne informacije o zaštiti osobnih podataka

 
Picture of Mirela Carev
Važne informacije o zaštiti osobnih podataka
by Mirela Carev - Monday, 15 October 2018, 11:35 AM
 
Poštovani korisnici,
 

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET prikuplja podatke korisnika Portala Nikola Tesla u svrhu autentifikacije i autorizacije i korištenja sustava u svrhu učenja i poučavanja kako slijedi: ime, prezime, korisnička oznaka, adresa e-pošte, IP adresa.
Osobni podaci se obrađuju u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka imate pravo zatražiti pristup podacima koji se na vas odnose te pravo na ispravak tih podataka.
Za više informacija o privatnosti možete se informirati na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka ili nas izravno kontaktirati.
Kontakt podaci CARNET-ovog službenika za zaštitu podataka dostupni su na sljedećoj stranici.