Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

A

Atribut

Parametar koji opisuje izgled ili ponašanje elementa, a nalazi se unutar početne oznake elementa:

<oznaka atribut1=vrijednost1 atribut1=vrijednost2 ...> ... </oznaka>

Neki elementi imaju obavezne atribute, npr. linkovi, elementi a, moraju imati atribut koji govori koja će se stranica otvoriti klikom na taj link. Nekim elementima su atributi opcionalni, a nekima se gotovo nikad ne upotrebljavaju.

B

Browser

Preglednik, vidi web preglednik.

C

Chrome

(Google Chrome) web preglednik proizvođača Google. Trenutačno se njime služi malo manje od trećine korisnika.

CMS

(Content Management system) sustav za upravljanje sadržajem. U kontekstu weba CMS je sustav koji autorima omogućava unos i organizaciju sadržaja putem weba. Za osnovni rad s CMS-ovima nije potrebno poznavanje HTML-a, ali se često pokazuje da je za unos imalo složenijih, strukturiranih, sadržaja znanje HTML-a nužno.

V. CARNetov CMS za škole.

CSS

(Cascading Style Sheet) opis stila, tekstualna datoteka koja opisuje formatiranje pojedinih vrsta elemenata na stranici (naslov, podnaslov, slika,…).

D

Datoteka

(file) je niz bitova pohranjenih kao logička cjelina. Datoteke se kreiraju kako bi se podaci u računalo pohranjivali (spremali) u organizirane cjeline sa ciljem olakšavanja rada i pretraživanja podataka. Svaka datoteka ima svoje ime i ekstenziju (kratku oznaku, filename extension). Ime datoteke se određuje slobodno, najčešće sukladno sadržaju, a ekstenziju određuje tip podataka sadržanih u datoteci. Ime i ekstenzija odvajaju se točkom. Datoteke se najčešće pohranjuju u hijerarhijski povezane mape.

DHTML

(Dynamic Hipertext Markup Language), tehnika kreiranja interaktivnih web stranica koje uz HTML kôd koriste npr. JavaScript i CSS (Cascading Style Sheets).

E

e-mail

vidi elektronička pošta

Ekstenzija

Kratica koja označava tip datoteke. Uobičajeno je koristiti tri znaka iza imena datoteke i točke koja ih razdvaja. U uporabi je na stotine različitih datotečnih ekstenzija.

Operacijski sustavi razlikuju pojedine ekstenzije te pokreću aplikacije za čitanje datoteka ili se one direktno izvršavaju kao programi. Na primjer, uređivač teksta za .txt, program za obradu teksta za .doc, web preglednik za .htm ili .html, PDF preglednik za .pdf, grafički programi za .gif ili .jpg, itd. Izravno se izvršavaju datoteke s ekstenzijama .exe, .com, .bat, .cmd, .scr itd

Elektronička pošta

(e-mail) je vrsta komunikacije kojom se elektronička poruka šalje na neku udaljenu lokaciju i tamo čeka primatelja da je preuzme s poslužitelja. Komunikacija se ostvaruje preko jedinstvenih e-mail adresa primatelja.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL