Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

Datoteka

(file) je niz bitova pohranjenih kao logička cjelina. Datoteke se kreiraju kako bi se podaci u računalo pohranjivali (spremali) u organizirane cjeline sa ciljem olakšavanja rada i pretraživanja podataka. Svaka datoteka ima svoje ime i ekstenziju (kratku oznaku, filename extension). Ime datoteke se određuje slobodno, najčešće sukladno sadržaju, a ekstenziju određuje tip podataka sadržanih u datoteci. Ime i ekstenzija odvajaju se točkom. Datoteke se najčešće pohranjuju u hijerarhijski povezane mape.

DHTML

(Dynamic Hipertext Markup Language), tehnika kreiranja interaktivnih web stranica koje uz HTML kôd koriste npr. JavaScript i CSS (Cascading Style Sheets).