Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

e-mail

vidi elektronička pošta

Ekstenzija

Kratica koja označava tip datoteke. Uobičajeno je koristiti tri znaka iza imena datoteke i točke koja ih razdvaja. U uporabi je na stotine različitih datotečnih ekstenzija.

Operacijski sustavi razlikuju pojedine ekstenzije te pokreću aplikacije za čitanje datoteka ili se one direktno izvršavaju kao programi. Na primjer, uređivač teksta za .txt, program za obradu teksta za .doc, web preglednik za .htm ili .html, PDF preglednik za .pdf, grafički programi za .gif ili .jpg, itd. Izravno se izvršavaju datoteke s ekstenzijama .exe, .com, .bat, .cmd, .scr itd

Elektronička pošta

(e-mail) je vrsta komunikacije kojom se elektronička poruka šalje na neku udaljenu lokaciju i tamo čeka primatelja da je preuzme s poslužitelja. Komunikacija se ostvaruje preko jedinstvenih e-mail adresa primatelja.

Element

(HTML element) je naziv za osnovni blok iz kojeg se grade HTML dokumenti.

Većina elemenata ima početnu oznaku, sadržaj i završnu oznaku, iako su mogući i elementi bez završne oznake. To u praksi izgleda ovako:

<oznaka ... > ... sadržaj ... </oznaka>

Unutar početne oznake mogu stajati atributi koji detaljnije opisuju element.

Elementi se mogu nizati, a može se nalaziti i jedan element unutar drugog. Preklapanje elemenata nije moguće.

Primjeri elemenata su paragraf (odlomak), naslov ili neka razina podnaslova, podebljani odsječak teksta, hiperveza, slika i drugi.