Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

F

Firefox

Trenutačno drugi najrašireniji web preglednik, odmah nakon Internet Explorera. Koristi ga oko trećine korisnika.

Font

(font) skup likova koji predstavljaju znakove (slova, simbole) karakterističnog grafičkog rješenja npr. Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana i sl. U digitalnom obliku, font je najčešće realiziran kao bit-mapa ili kao skup objekata vektorske grafike.

FrontPage

vidi Microsoft FrontPage

FTP

(File Transport Protokol) je jedan od najčešće korištenih protokola za razmjenu podataka na Internetu. S korisničkim sučeljima današnjih klijentskih programa za FTP korisnicima rad s FTP-om djeluje kao obično kopiranje datoteka.