Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

H

Hipertekst

ili hipertekstualni materijal (hypertext) je tekst u kojem određene riječi ili slike služe kao automatska referenca (hiperveza) prema drugim tekstovima, slikama, zvučnim i video zapisima, ili bilo kojem drugom dokumentu koji se obrađuje pomoću računala. Dokumenti na koje se referencira mogu biti smješteni, na istom računalu kao polazni dokument ili bilo gdje na računalnoj mreži. Najznačajnija primjena hiperteksta je World Wide Web.

Hiperveza

Hiperlink, link (hyperlink) je referenca u hipertekstualnom dokumentu na drugu stranicu ili bilo kakvu drugu datoteku na World Wide Web-u. Uz korištenje web preglednika referencirana stranica može prikazana biti umjesto izvornog dokumenta, u novom prostoru (najčešće prozoru) ili pohranjena.

HTML

(Hypertext Markup Language) je primarni jezik za opisivanje sadržaja web stranica.

HTTP

(Hypertext Transport Protocol) je protokol za komunikaciju između klijenta i web poslužitelja. HTTP je najčešći protokol za razmjenu informacija na WWW. Razvoj HTTP-a koordinira World Wide Web Consortium te radne grupe u okviru Internet Engineering Task Force.

Hyperlink

vidi hiperveza

Hypertext

vidi hipertekst