Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

K

Klijent

(client) je program ili računalo koje zahtijeva uslugu poslužitelja. U odnosu klijent – udaljeni poslužitelj (server), klijent je računalo koje otvara programe s poslužitelja ili preuzima s njega podatke.

Kodiranje

Pridruživanje simbola ulaznim podacima.

U kontekstu web stranica zanimljivo je kodiranje znakova, čime se umjesto znakova u računalo pohranjuju brojevi. U prošlosti je postojao problem zbog premalog broja raspoloživih brojeva za grafeme u svim jezicima, što je dovelo do različitih tablica kodiranja za razne skupine jezika.

Zato uz tekst web stranice klijentu treba poslati i podatak o upotrijebljenoj tablici – inače web preglednik dekodira podatke pogrešnom tablicom, što rezultira pogrešnim prikazom slova izvan engleske abecede.

Korisničko sučelje

(User interface) izgled ekrana i način rada s programom. Kako je korisničko sučelje glavni kontakt korisnika i programa, ono znatno utječe na stav korisnika prema programu.