Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

L

Link

vidi hiperveza

LMS

(Learning Management System), sustav za upravljanje učenjem. LMS se može smatrati podvrstom CMS-a koja ima ugrađene alate koji nastavnicima olakšavaju podučavanje, a učenicima učenje.