Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

O

Operacijski sustav

Osnovni program koji se mora nalaziti u svakom računalu. Usklađuje rad pojedinih dijelova računala, omogućava komunikaciju korisnika s računalom i radi druge poslove transparentne korisniku. Primjeri: Windows 7, Linux (općenito: Unix)...

Oznaka

U ovom se tečaju misli na HTML oznake.

Vidi tag.