Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

Server

vidi udaljeni poslužitelj

Servis

vidi usluga

SharePoint Designer

Alat tvrtke Microsoft za stvaranje web stranica, odnosno web sjedišta. Možemo ga upotrebljavati za pisanje statičkih web stranica (HTML dokumenata), ali su njegove mogućnosti u kombinaciji sa sustavima Microsoft SharePoint Foundation i Microsoft SharePoint Server puno veće.

Sintaksa

Pravila jezika, način pisanja složenih jezičnih konstrukcija.

Primjer: u sintaksi HTML-a važne su šiljaste zagrade.

Stranica

(page, webpage) je naziv za stranicu World Wide Weba. Web stranice su najčešće u HTML formatu, s hipervezama koje omogućavaju navigaciju od jedne stranice ili cjeline do druge.

Organizirani skup web stranica jednog vlasnika pohranjen u jednoj mapi ili na grupi mapa na jednom web poslužitelju nazivamo web sjedištem.