Rječnik


Glavni rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

T

Tag

(oznaka), semantička struktura u HTML jeziku koja definira početak i kraj nekog HTML elementa. U širem smislu koristi se i za nazive HTML elemenata te njihovih atributa.