Rječnik


Središnji rječnik
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Next)
  ALL

.

.LGO

Dodatak imenu datoteke obično duljine tri znaka. Koristi se za pobliži opis vrste podataka pohranjenih u datoteci. Od imena datoteke odvaja se točkom. Logo datoteke prepoznajete po nastavku .LGO.

2

2D svijet

Kornjačin svijet sa dvije dimenzije visinom i širinom.

3

3D svijet

Kornjačin svijet koji uz visinu i širinu ima još i treću dimenziju dubinu.

B

Backward, BK

Naredba pomoću koje kornjaču upućujete ravno unatrag (natraške). Primjer, BK 40.

Brojevni

Numerički, brojčani. Koji prikazuje brojeve.

Brojevni tip podataka

Opisuje podatke brojevnog (numeričkog) tipa - tj. brojeve.

Butfirst, BF

Naredba koja izdvaja sve članove liste osim prvog.

Butlast, BL

Naredba koja izdvaja sve članove liste osim posljednjeg.

C

Cijelim brojevima

Cijeli brojevi - skup svih pozitivnih i negativnih cijelih brojeva s nulom. Primjerice brojevi: ...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...

Circle

Naredba pomoću koje crtate kružnicu zadanog polumjera, kornjača pritom ostaje uvijek u sredini kružnice. Primjer CIRCLE 50.

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (Next)
  ALL