Rječnik


teoretski pojmovi
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Č

četverokut

geometrijski lik omeđen s četirima stranicama, ima četiri vrha i četiri kuta.

G

geometrija

grana matematike koja proučava oblike, njihova svojstva i odnose (odnose točaka, pravaca, ploha i tijela u prostoru)

K

kružnica

skup točaka ravnine kojima je udaljenost od središta S jednaka veličini polumjera r.

kvadrat

četverokut s jednakim stranicama i svim pravim kutovima

M

matematika

znanost koja proučava svojstva i odnose brojeva, prostorne odnose i apstraktne strukture.

P

pravokutnik

četverokut sa svim pravim kutovima i s međusobno paralelnim stranicama a i b. Formule za računanje površine i opsega: P = ab, opseg O = 2a + 2b

T

trokut

geometrijski lik što ga zatvaraju tri prave stranice. Ima tri kuta i tri vrha. Vrhovi se obično označavaju velikim latinskim slovima (A, B, C), a stranice malim slovima (a, b, c).