Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Asinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

  • E-mail - najjednostavniji je oblik asinhrone interakcije. Najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije.
  • On-line forumi - kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja
  • Blog
  • Wiki i dr.

 

E

Elektronički identitet

Elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr je virtualni identitet na CARNet mreži kojega dobivaju pojedinačni korisnici iz ustanova članica CARNeta (učenici, nastavnici, studenti, profesori i zaposlenici ustanova članica) i koji im omogućava korištenje CARNetovih usluga. Elektronički identitet nužan je za ostvarivanje prava na CARNetove usluge.

H

HTML blok

HTML blok posebna je vrsta bloka čiji sadržaj definira nastavnik na tečaju. Koristi se za dodavanje proizvoljnog sadržaja poput teksta, multimedije, poveznica na sadržaje u tečaju ili izvan njega ali i drugih sadržaja.  Osnovna razlika između HTML bloka i drugih blokova koji se mogu dodati u tečaj je mogućnost kreiranja sadržaja. Funkcija i sadržaj ostalih blokova unaprijed su definirani (npr. blok Poruke, Kalendar i drugo).K

Kombinirana nastava

Kombinirana nastava (eng. blended learning)  je model nastave koji uključuje klasičnu i online nastavu.

Konstruktivizam

teorijski koncept koji označava izgradnju znanja na temelju vlastitog iskustva pa je zbog toga način stjecanja znanja jedinstven kod svakog pojedinca. Pritom se nastoji da učenici što više samostalno odabiru i prerađuju informacije te stvaraju hipoteze i donose odluke na temelju vlastitih mentalnih modela (kognitivnih struktura, shema) kojima organiziraju osobno iskustvo (Referalni centar za Metodiku i komunikaciju e-obrazovanja)

M

Moodle

eng. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - hrv. Modularno objektno-orijentirano dinamičko obrazovno okruženje. Alat za izradu elektronskih obrazovnih sadržaja i održavanje nastave na daljinu.

O

Online tečajevi

su tečajevi koji se odvijaju u virtualnoj učionici, nastavni se materijali nalaze online, a komunikacija između mentora i polaznika se odvija putem foruma ili elektroničke pošte. Online tečajeve je moguće pohađati samostalno (nementorirani online tečajevi) ili uz podršku mentora (mentorirani online tečajevi).

S

SCORM

je standard koji sustavima za učenje putem Interneta omogućava pronalaženje, uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz sadržaja na standardiziran način. Ukratko, moglo bi se reći da SCORM omogućava isporuku e-learning objekata u pravilnom slijedu i praćenje i izvještavanje napretka polaznika.

Sinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija istovremeno, tj. u isto vrijeme ili unutar nekog kraćeg vremenskog intervala.

  • Chat - komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili intraneta u stvarnom vremenu.
  • Videokonferencije - dvosmjerno ili jednosmjerno audiovizualno komuniciranje između dva ili više prostorno udaljena i odvojena korisnika u stvarnom vremenu.
  • Dijeljenje aplikacija (Whiteboards) - način sinhrone interakcije u kojem učenici sudjeluju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji.

 

U

Univerzalni dizajn

Pojam univerzalnog dizajna predstavlja dizajn proizvoda i okruženja koji omogućuje da oni u najvećoj mogućoj mjeri budu dostupni za uporabu svim ljudima bez potrebe za dodatnom prilagodbom ili upotrebom specijaliziranog dizajna.