Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

Asinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija u različito vrijeme, odnosno bez definiranih kratkih ciljnih vremenskih intervala.

  • E-mail - najjednostavniji je oblik asinhrone interakcije. Najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije.
  • On-line forumi - kao i liste omogućuju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja
  • Blog
  • Wiki i dr.