Rječnik


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

SCORM

je standard koji sustavima za učenje putem Interneta omogućava pronalaženje, uvoz, dijeljenje, ponovnu upotrebu i izvoz sadržaja na standardiziran način. Ukratko, moglo bi se reći da SCORM omogućava isporuku e-learning objekata u pravilnom slijedu i praćenje i izvještavanje napretka polaznika.

Sinkrona komunikacija

komunikacija koja se odvija istovremeno, tj. u isto vrijeme ili unutar nekog kraćeg vremenskog intervala.

  • Chat - komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili intraneta u stvarnom vremenu.
  • Videokonferencije - dvosmjerno ili jednosmjerno audiovizualno komuniciranje između dva ili više prostorno udaljena i odvojena korisnika u stvarnom vremenu.
  • Dijeljenje aplikacija (Whiteboards) - način sinhrone interakcije u kojem učenici sudjeluju u zajedničkom radu na softverskoj aplikaciji.