Upute za polaznike

Upute za polaznike

Dragi polaznici, dobrodošli na online tečaj u kojem ćete svladati osnove izrade online tečaja pomoću sustava Moodle.

U ovom tečaju naglasak je stavljen na praktičan rad polaznika u vidu izrade vlastitog online tečaja koji će nastajati postupno, kako ćete prolaziti kroz poglavlja tečaja. Već sada razmislite o temi i obimu vašeg online tečaja kako biste se tijekom tečaja mogli više posvetiti sadržaju i drugim aktivnostima predviđenih u tečaju. Preporuka je da odaberete temu za koju već posjedujete nastavne materijale u elektroničkom obliku. Ako nemate već postojeće nastavne materijale u elektroničkom obliku, imajte na umu da ćete jedan dio svog vremena trebati posvetiti njihovoj izradi. 

U tečaju ćemo koristiti osnovnu instalaciju alata Moodle (2.3).

Ciljevi tečaja

Polaznici će nakon pohađanja ovog tečaja moći:

  • koristeći pojedine alate iz sustava Moodle, samostalo osmisliti i izraditi osnovni online tečaj iz proizvoljno odabranog područja,
  • opisati osnovne mogućnosti alata sustava Moodle te ih primijeniti u vlastitom tečaju.

Trajanje tečaja

Online tečaj odvija se kroz šest tjedana, tijekom kojih polaznici mogu pristupiti tečaju i nesmetano raditi na njemu u vrijeme kada to njima najviše odgovara. Za svladavanje gradiva, izradu zadataka te sudjelovanje u ostalim nastavnim aktivnostima pretpostavljen je angažman polaznika od šest do osam sati tjedno.

Način učenja

Predviđena strategija rada na tečaju je samostalan rad uz mogućnost komunikacije s mentorom i drugim polaznicima kroz integrirane alate u Moodle-u (forum i elektronička pošta).

Sadržaj tečaja

Sadržaj tečaja podijeljen je na jedanaest cjelina. Cjelokupan sadržaj prikazan je na početnoj tj. naslovnoj stranici tečaja.

Svaka cjelina podijeljena je na poglavlja. Na početnoj stranici svake cjeline navedeni su obrazovni ciljevi i nastavne aktivnosti koje očekuju polaznika (npr. proučavanje sadržaja, promišljanje, istraživanje, sudjelovanje u diskusijama te rješavanje zadataka).

Pretpostavka za uspješno pohađanje tečaja

Potrebna predznanja za uspješno pohađanje tečaja su poznavanje rada na računalu, napredno korištenje Interneta i napredno poznavanje rada nekog od alata za obradu teksta.

Pomoćni sadržaji u tečaju

Elementi koji polaznicima olakšavaju snalaženje i praćenje tečaja, kao i svladavanje sadržaja tečaja su kalendar i rječnik.

Kalendar pomaže polazniku pri praćenju tempa rada u online tečaju. Navedeno je vrijeme predviđeno za početak i završetak pojedinih dijelova tečaja te tečaja u cjelini (u skladu s procijenjenim trajanjem). Navedeni su i rokovi dokad je potrebno završiti pojedine aktivnosti (zadatka, diskusije i dr.). Datume u kalendar unosi mentor, ovisno o tome koji je datum polaznik odabrao za početak tečaja.

Rječnik sadrži kratke definicije ključnih pojmova navedenih u tečaju. Klikom na ključni pojam u tekstu neke lekcije, otvara se zaseban prozor s njegovom definicijom navedenom u rječniku.

Evaluacija znanja

Konačan uspjeh polaznika na tečaju ovisi o ostvarenim rezultatima nastalim izradom zadataka kroz tečaj te sudjelovanje u ostalim aktivnostima (diskusijama, pisanju blogova i wikija). Ukupan broj bodova je 100. Od toga, izrada zadataka nosi najviše 75 bodova a sudjelovanje u ostalim aktivnostima 25.

Od polaznika se očekuje da tijekom tečaja aktivno sudjeluju u 3 diskusije na forumu. Početna diskusija u kojoj se polaznici upoznaju s mentorom i međusobno ne ocjenjuje se, međutim, ona je nužna za uspješno sudjelovanje u tečaju. Sudjelovanje u druge dvije diskusije polaznicima sveukupno donosi 10 bodova.

 

Naziv diskusije

Bodovi

Predstavljanje

0

Diskusija 1

Silabusi polaznika

5

Diskusija 2

Naučeno u tečaju

5

Ukupno

 

10

Uz sudjelovanje u diskusijama, od polaznika se očekuje aktivno sudjelovanje u izradi blogova i wikija. Sudjelovanje u ovim aktivnostima polaznicima sveukupno donosi 15 bodova.

 

Naziv diskusije

Bodovi

Blog 1

Analiza primjera tečajeva

5

Blog 2

Osvrti polaznika na silabus

5

Wiki 1

Dodatni izvori o Moodle-u

5

Ukupno

 

15

Polaznike u tečaju očekuje i rješavanje devet zadataka.

 

Bodovi

Zadatak 1

5

Zadatak 2

10

Zadatak 3

5

Zadatak 4

5

Zadatak 5

5

Zadatak 6

15

Zadatak 7

5

Zadatak 8

10

Zadatak 9

15

Ukupno bodova

75

Polaznike će mentor obavijestiti o rokovima za predaju pojedinog zadatka putem foruma i alata Kalendar.

Polaznik će dobiti Uvjerenje o uspješno završenom online tečaju ukoliko tijekom tečaja ostvari ukupno minimalno 60 bodova, s tim da za sudjelovanje u diskusijama ostvari najmanje 5 bodova, za izradu blogova i wikija najmanje 5 bodova, te najmanje 50 bodova za zadatke.

Komunikacija u tečaju

Komunikacija tijekom tečaja odvijat će se pomoću alata integriranih u sustav Moodle, forum i elektronička pošta. Na forumu polaznici mogu komunicirati s mentorom te međusobno. Poruke objavljene na forumu javno su vidljive te ostaju objavljene do kraja tečaja.

CARNet Logo
Last modified: Wednesday, 7 November 2012, 11:56 AM