Aktivnost: Nadopunite korisnički profil

Izradite vlastiti profil s fotografijom, a polje Opis nadopunite nekim podacima o sebi.  Za ispunjavanje ove aktivnosti opis treba sadržavati najmanje 400 znakova s razmacima. Podaci će biti javno vidljivi u vašem profilu.

Last modified: Tuesday, 28 January 2014, 11:37 PM